Behandling af spiseforstyrrelser samles i Ballerup

​I 2013 besluttede Regionsrådet at samle funktioner og aktiviteter for behandling af voksne med spiseforstyrrelser på Psykiatrisk Center Ballerup. For at sikre optimale fysiske rammer, igangsatte Region Hovedstadens Psykiatri i foråret 2014 en konkurrence om det kommende nybyggeri. Første fase af konkurrencen er netop afsluttet - og tre teams er gået videre.​

Seks arkitektteams blev prækvalificeret til at deltage i konkurrencen. Tre af disse er nu udpeget som vindere af konkurrencens første fase, og skal over de kommende måneder kvalificere deres forslag yderligere, inden det endelige vinderprojekt udpeges i foråret 2015.

Eks. på forslag til det nye byggeri


Rubow arkitekter 

Creo Arkitekter 

 
Aarhus arkitekterne

6000 m² nybyggeri

Der bygges i alt 6000 m². Nybyggeriet skal rumme mulighed for ambulant, dag- og døgnbehandling, og skal udgøre en samlet bygningsmasse, hvor psykiatriens daglige aktiviteter kan foregå på en god måde. Både i enkelte behandlingsområder og på tværs. 

I byggeprojektet indgår også café-/kantinefaciliteter, auditorium og mødefaciliteter, samt udearealer til ophold, aktiviteter og parkering for personale, patienter og besøgende.

Arkitektoniske byggesten som lys og skygge, materialevalg, farver og landskabelige elementer er væsentlige for at skabe optimale ramme for behandlingen af patienterne. De skal stimulere, understøtte, og motivere patienterne, og hjælpe dem i gennem behandlingsforløbet og tilbage til deres hverdag.​

Bedre behandling og større faglig fokus

Aktuelt foregår behandlingen af voksne med spiseforstyrrelser på fire steder i regionen: Psykiatrisk Center København afd. O, Psykiatrisk Center Stolpegård, og Psykiatrisk Center Ballerup i Ballerup og Gentofte. Disse enheder flytter ved sammenlægningen ind under samme tag.​​

Sammenlægningen danner basis for optimeret patientbehandling gennem mere sammenhængende og fleksible patientforløb; et bredere fagligt miljø og fokus på videndeling; og en større kapacitetsudnyttelse.​

Nogle patienter begynder i dag- og/eller døgnbehandling og overgår til ambulant behandling, mens andre patienter starter i ambulant behandling og overgår til dag-/døgnbehandling. Mange patienter har længere forløb med mulighed for efterbehandling (over fx ½ år).​

Når funktionerne samles under samme tag kan patienter, der tilknyttes et døgn- eller dagafsnit, fortsætte med at modtage ambulant behandling samme sted.

​​​
Redaktør