Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri flytter til Ballerup

​Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri flytter i starten af april ind i 930 m² nybyggeri ved Psykiatrisk Center Ballerup.​

​​


Indgang til Kompetencecenteret. 

Medar
bejdere og funktioner flytter fra deres nuværende lokaler i Gentofte til nye, flotte rammer i Ballerup. Både plads og faciliteter for fastansatte medarbejdere, tilknyttede tolke og studentermedhjælpere/studerende forbedres hermed betydeligt.

Bygningens arkitektur lægger sig op af de eksisterende bygninger på Psykiatrisk Center Ballerup. Samtidig er den nye bygning designet med et moderne og indbydende design, hvor masser af lys og åbne arealer skaber gode muligheder for fleksibilitet i indretningen.

Det samlede budget for byggeriet er 14 mio. kr., og byggeriet er færdiggjort på knapt et år.​


​Indvendigt rummer bygningen store glaspartier og åbne arealer.

Større fællesskab, interaktion og videndeling
Morten Ekstrøm, leder og overlæge i Kompetencecenteret, fortæller: 

- Vi har set frem til at blive en integreret del af vores modercenter, da vi indtil nu har ligget meget isoleret. Det kollegiale fællesskab, interaktionen og videndelingen på tværs i centret er utrolig vigtig for den videre udvikling. At vi så ydermere får den unikke mulighed at flytte ind i en helt ny, lys og tiltalende bygning er en gave til os som personalegruppe og ikke mindst til vores patienter.

Indvielse
Der arrangeres indvielsesarrangement for medarbejdere på PC Ballerup og øvrige samarbejdspartnere i løbet af april.

Ny Psykiatri Ballerup
Den nye bygning til Kompetencecenteret er led i det samlede byggeprojekt Ny Psykiatri Ballerup. 
​​​

Redaktør