Patienter og personale genhuses på Gentofte Hospital mens Bispebjerg gør klar til nybyggeri

​Ny Psykiatri Bispebjerg er et storstilet byggeprojekt, der skal fremtidssikre hovedstadsområdets psykiatriske behandling, forskning og udvikling. Der bygges i alt 26.900 m² - og et af de første tegn på projektet er fraflytning fra de gamle bygninger, der rives ned for at skabe plads til nyt.

Genhusning på Gentofte Hospital

For at bevare den fulde kapacitet og ikke skulle afvise patienter, mens byggeriet står på, vil nogle af Psykiatrisk Center Københavns funktioner og enheder flytte til Gentofte Hospital, mens der rives ned og bygges nyt på Bispebjerg. 

Lokalerne på Gentofte Hospital er lige nu under ombygning og kan anvendes af psykiatrien fra december. Flytningen sker herefter i etaper fra medio januar med administration og forskningskontorer først. Efterfølgende flytter også nogle døgnafsnit (i alt 68 sengepladser) til Gentofte.


​Bygningen der skal huse de 68 sengepladser fra PC København.

Region Hovedstadens Psykiatri forventer, at funktionerne skal blive på Gentofte Hospital, indtil nye bygninger står klar til psykiatrien på Bispebjerg i 2022.

Ny Psykiatri Bispebjerg

Ny Psykiatri Bispebjerg skal huse 850 medarbejdere og ca. 90.000 patienter årligt, når det står færdigt i 2022. 

Herudover indebærer projektet:

  • 26.900 m² nybyggeri
  • 25.200 m² renovering
  • Etablering af ny Psykiatrisk akutmodtagelse​​
  • Enestuer til alle indlagte patienter
  • Udvidelse af aktivitetsmuligheder på matriklen
  • Udvidelse af ambulant psykiatri på matriklen​
  • Samling af funktioner fra forskellige adresser

Tidsplan

Primo 2016: Vinder af projektkonkurrencen om at forme Ny Psykiatri Bispebjerg offentliggøres​

Medio 2018: Første spadestik til Ny Psykiatri Bispebjerg​

Ultimo 2022: Byggeriet står færdigt.​


Redaktør