Kilder og cases fra psykiatrien

​Leder du relvante kilder eller eller en patientcase? ​

Kild​er

​På tværs af Region Hovedstadens Psykiatris ni centre har vi ansat en lang række dygtige medarbejdere, der gerne stiller deres viden til rådighed for pressen. Vi forsøger så vidt muligt at imødekomme ønsker om interviews og viden så hurtigt som muligt. Da mange af vores eksperter også behandler patienter og varetager andet klinisk arbejde, kan de ikke altid stille op med kort varsel. Vi opfordrer derfor pressen til at kontakte os i så god tid som muligt inden deadline. Pressen kan altid rette henvendelse til vores pressekonsulent​.​​

Cases

I Region Hovedstadens Psykiatri behandler vi ca. 51.000 patienter om året. Vi oplever ofte interesse fra pressen for at tale med patienter i psykiatrien. For at passe bedst muligt på vores patienter, når vi spørger om, de har lyst til at stille op i medierne, vil vi i de fleste tilfælde sørge for, at der bliver indgået en kontrakt, der sikrer patientens ret til gennemsyn mv., ligesom der skal underskrives samtykke. Det vil altid bero på en konkret vurdering fra Region Hovedstadens Psykiatri, om en patient er rask nok til at deltage i interviews.

Region Hovedstadens Psykiatri vil meget gerne hjælpe med at belyse aktuelle historier fra et patientperspektiv. Men det kan tage tid at finde patienter, der er i stand til og har lyst til at stille op. Så skal du som journalist bruge en case med kort varsel, kan vi anbefale at kontakte de relevante patientforeninger.​


Redaktør