For fagfolk

​Information til sundhedspersonale i psykiatrien.

Husk at du hellere må henvise en patient for meget end en patient for lidt – hvis du ikke selv har tiden til at informere patienterne om forsøget, eller spørge ind til eksklusionskriterierne, så kan du nøjes med at sende os en mail med info om patienten, så kommer vi selv ud og snakker med dem. Se mere om hvordan du henviser her. 

 

Skulle du selv have lyst til at vide mere, er der her lidt specifik info:

Inklusionskriterier

  • Debut med psykotisk lidelse (diagnose fra F20-F29*)
  • Diagnose inden for det sidste år, men gerne hurtigst muligt

Eksklusionskriterier

  • Blodfortyndende behandling eller kendt koagulationsforstyrrelse.
  • Symptomer på forhøjet tryk i hjernen.
  • Kendt neurologisk sygdom.
  • Feber på selve dagen, hvor lumbalpunkturen skal foretages.

 

Du kan læse mere om projektets baggrund og formål her.

Du kan finde informationsmateriale til patienter, inklusiv information om de specifikke undersøgelser her

 

* Pr 1. juni 2018 inkluderes desuden nyopstået svær depression (diagnoser fra F30-F39).


Redaktør