Bøger og vejledninger

​                                      ​​​

​​

HVAD ER ANGST OG STRESS
I HVAD ER ANGST OG STRESS? gennemgår og formidler to af landets førende professorer og læger inden for psykiatri, Poul Videbech og Raben Rosenberg, den aktuelle viden om angst og stress på en måde, så både fagpersoner og den almene læser kan være med. 

Hvordan behandler man angstsygdomme og stresstilstande?
Hvis ikke man selv oplever udtalt angst eller stress, er der stor sandsynlighed for, at man er pårørende til én eller flere, der gør, for angst er en folkesygdom, og stresssymptomer er hyppigt forekommende. Da mange af symptomerne på angst og stress er de samme, kan det være svært at skelne mellem tilstandene, og stress kan endda udløse eller forværre en angsttilstand.

Bogen kan læses fra ende til anden for en dækkende indføring i angst og stress eller bruges som opslagsværk til belysning af specifikke emner. Sygehistorier og nøglereferencer undervejs giver læseren mulighed for at dykke yderligere ned i den angst- og stressramtes udfordringer, behandling og fremtidsudsigter.
Bogen kan købes hos diverse boghandler rundt om i landet.​
​​
​​Psykoterapeutisk tilgang til PTSD - Symptomer, undersøgelse og behandling
Professor Poul Videbech har været medforfatter på bogen Psykoterapeutisk tilgang til PTSD - Symptomer, undersøgelse og behandling. Bogen henvender sig til alle behandlere, der arbejder med PTSD, og giver en solid og klinisk relevant indføring i emnet. Der er en stadig voksende palet af behandlingsmuligheder til PTSD, og det kan som behandler være svært at vide, hvad forskellen er på de forskellige metoder, og hvilke man bør vælge ud fra hensynet til traumets art og evidens for effekt af behandlingen. I bogens kapitler præsenteres de fremherskende psykoterapeutiske tilgange, bl.a. kognitiv adfærdsterapi og EMDR. Derudover dækker bogen også emner som udredning, medicinske behandling samt over mindre etablerede behandlingsmetoder som mindfulness, yoga og internetbaseret behandling.
Bogen kan købes hos diverse boghandler rundt om i landet.

Kliniske Neuropsykiatri - fra molekyle til sygdom
Professor Poul Videbech har sammen med klinikchef på Psykiatrisk Center Amager Raben Rosenberg skrevet bogen Kliniske Neuropsykiatri - fra molekyle til sygdom. Det er 3. udgave, hvor der er skrevet tre helt nye kapitler til bogen. Bogen er skrevet både til medicinstuderende, læger, psykiatere, psykologer og andre faggrupper inden for psykiatrien. Den giver en systematisk og udførlig gennemgang af psykiske lidelser og deres årsagsforhold, diagnostik og behandling med udgangspunkt i den nyeste forskning. Neuropsykiatri er en tværvidenskabelig disciplin, der søger at forstå psykiske lidelser fra det molekylære til det psykologiske niveau ved at kombinere resultater fra de moderne hjernevidenskabers intensive forskning i hjernen og dens funktioner med klassisk klinisk psykiatri. Emnet omfatter både det voksen- samt det børne- og ungdomspsykiatriske speciale.
Bogen kan købes hos diverse boghandler rundt om i landet.

PSYKIATRI - En lærebog om voksnes psykiske sygdomme
Professor Poul Videbech har været med til at skrive bogen PSYKIATRI - En lærebog om voksnes psykiatriske sygdomme. Det er 6. udgave af bogen, der er skrevet til medicinstuderende og andre, der uddanner sig i sundheds- og socialfag, hvor kendskabet til psykiske sygdomme er nødvendigt. Bogen giver en systematisk indføring i de forskellige sygdomme og behandlingsmuligheder. Derudover afspejler bogen den diagnostiske og behandlingsmæssige praksis, der i dag karakteriserer lægelig og psykologisk behandling af psykiske sygdomme i psykiatrisk speciallægepraksis, almenpraksis, i de psykiatriske ambulatorier og på hospitaler samt i socialpsykiatriske institutioner.
Bogen kan købes hos diverse boghandler rundt om i landet.

Er i gang med at blive redigeret, så der kommer en ny udgave til efteråret 2023.
​​
 Dansk psykiatrisk Selskabs Hvidbog 2021-2031
Dansk Psykiatrisk Selskabs Hvidbog 2021-2031​​ er en revision af selskabets hvidbog 2012-2020.
Bogen sætter bl.a. fokus på de udfordringer, manglen på psykiatere afstedkommer i såvel den ambulante psykiatri som på de psykiatriske sengeafdelinger. I den forbindelse peges der på, hvilke tiltag der kan være med til at begrænse, at manglen på psykiatere vokser yderligere i de kommende år. I hvidbogen kan du desuden læse mere om, hvilke organiseringsmæssige initiativer og ændringer der kan bidrage til at styrke tværfagligheden, skabe bedre behandlingsmuligheder for patienter med dobbeltdiagnoser og for de svageste, psykiatriske patienter. Hvert kapitel afsluttes med anbefalinger til, hvad der bør prioriteres og fokuseres på i de kommende år.
Hvidbogsudvalget har nu afsluttet arbejdet, og hvidbogen foreligger som pdf. 
Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneDPS_hvidbog_2021-2031.pdfRedaktør