​​​​​​

Kan du komme til at involvere dig for meget som pårørende?

Du kan opleve, at din nærmeste i perioder siger fra over for, at du involverer dig som pårørende. Måske kan det hjælpe at tænke på, at det kan være en del af behandlingsforløbet og processen med at komme sig og ikke nødvendigvis er for altid.

​Din nærmeste forandrer sig   

Et behandlingsforløb handler om at forandre sig. Når personen tæt på dig er i gang med at forandre sig, kan det naturligvis også mærkes hos dig som nærmeste pårørende. 

De fleste har nok i andre sammenhænge oplevet, at det kan være svært, når den ene part i et forhold begynder at ændre sig og måske sige fra for at passe på sig selv - på måder, man ikke altid forstår.

Når du ikke er enig eller er bekymret

Når din nærmeste er over 18 år, kan han eller hun tage beslutninger, du ikke er enig i eller som kan bekymre dig, fordi du kender personen så godt - fx når det gælder samtykke til at blive delagtiggjort i behandlingen. Men måske bliver det nemmere at acceptere, hvis du kan se på det som en del af processen med at komme sig.

Husk også, at beslutningen om fx samtykke ikke nødvendigvis er for altid, men kan ændre sig, når din nærmeste er et andet sted i sit forløb.

Læs mere om samtykke til at dele sundhedsoplysninger

Når ansvaret fylder alt

Når det dyrebareste man har - nemlig ens nærmeste - er syg, kan rollen som pårørende nemt komme til at fylde hele ens identitet, hvor alt er bygget op om at være der for den syge. 

Det er ikke altid gavnligt, men helt forståeligt, hvis man fx har oplevet at stå alene med ansvaret og følt, at behandlingssystemet ikke har hjulpet tilstrækkeligt.

Her kan du fx tale med en pårørendementor eller få hjælp fra patientforeninger eller netværk for pårørende i forhold til, hvornår du bedre kan træde to skridt tilbage som pårørende og samtidig føle dig tryg ved, at din nærmeste klarer sig.

Se hvilke tilbud, der er til dig som pårørende​


Redaktør