Behandling af OCD

​OCD kan behandles, og i langt de fleste tilfælde kan du med den rigtige hjælp dæmpe symptomerne betydeligt eller få dem til at forsvinde helt.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Du lære​r at hånd​tere d​​ine symp​​tomer 

Målet med behandlingen er ikke kun at blive rask, men at du har færre symptomer. Ofte vil du kunne leve et godt og meningsfuldt liv med symptomer, når du har lært sygdommen at kende, og hvad der skal til for, at tvangstan​kerne og -handlingerne ikke tager overhånd. 

Behandlingen består hovedsageligt af psykoterapi i en gruppe. Hvis der er særlige hensyn, fx graviditet, væsentlige sproglige barrierer eller fysiske sygdomme, kan det nogle gange være individuel terapi. Medicin kan også være en del af behandlingen.

​Hvordan bl​iver du hen​vist til b​​eh​​an​​​​dli​​ng?

For at blive undersøgt og behandlet for OCD i psykiatrien skal din egen læge, en privatpraktiserende psykiater eller et behandlingssted i psykiatrien sende en henvisning til Center for Visitation og Diagnostik – som også kaldes CVD.

Læs mere om hvordan en henvisning be​handle​s i CVD

CVD tager stilling til det, din læge eller psykiater har skrevet i henvisningen med henblik på, om du kan starte i et behandlingstilbud for OCD.​

Et tidsafgrænset og ambul​​ant beh​andlingsfor​øb (pakkeforløb) 

Hvis du er i behandling i psykiatrien i Region Hovedstaden, kommer du i et såkaldt pakkeforløb, der foregår tre steder i København:​

Pakkeforløb er ens i hele regionen, hvilket sikrer, at alle får den samme ensartede undersøgelse og behandling.

Du kan læse en PDF om pakkeforløbet for OCD på Danske Regioners hjemmeside

​Der kan være op til to indledende samtaler. Her lægger du sammen med behandleren en plan for dit behandlingsforløb. Fx hvordan gruppeterapien passer med dit øvrige liv med arbejde og evt. familie.


Inden terapien går i gang, mødes du med en af behandlerne i gruppeterapien og taler om, hvad du særligt har behov for at arbejde med. Her får du også viden om, hvad terapien går ud på og eventuelt behov for medicin.

Der er typisk en til to måneders ventetid på gruppeterapi.

Selve terapien foregår en gang om ugen i 12-14 uger afhængig af, hvor mange patienter, der er i gruppen. Der er ca. otte til ti patienter i en gruppe og to behandlere. Det kan være psykologer, psykoterapeuter og læger.

Det største arbejde for dig ligger i de mellemliggende perioder mellem terapien, hvor du arbejder med dig selv og afprøver behandlingen i praksis (også kaldet eksponering).​

Typer af terapi, ​der bliver brugt i behandlingen: H3

 • Kognitiv adfærdsterapi (KAT)

 • Metakognitiv terapi

 • ACT (forkortelse for ‘acceptance and commitments therapy’)​

Læs mere om de forskellige terapiformer

Hvorfor gruppeter​​api?

Måske synes du, det kan være grænseoverskridende at dele dine tanker med fremmede i gruppeterapien.

Men erfaringen viser, at gruppeterapi er en meget effektiv behandlingsform. Mange er faktisk glade for at være i en gruppe, fordi det kan være en stor lettelse at kunne dele sine svære tanker med hinanden. Også de svære og aggressive – fx seksuelle tvangstanker.

Måske finder man ud af, at andre også har dem, og det kan være en stor forløsning. Man får en fælles forståelse af, at det bare er en tanke – ikke virkelighed eller noget, der definerer den enkelte som person.​​


​Det kan være nødvendigt at kombinere psykoterapien med medicin, hvis dine angstsymptomer er så svære, at du ikke har glæde af terapien. Medicinen hører til de såkaldte SSRI – en nyere type antidepressiv medicin – der kan dæmpe noget af den angst, der er forbundet med OCD.

Læs mere om antidepressiva

Når du har færre tvangshandlinger og dermed har fået det bedre, trappes du ud af medicinen igen.


Inden forløbet slutter, vil der blive lagt en plan for, hvordan du kan blive ved med at arbejde videre med dine udfordringer.

Nogle fortsætter det terapeutiske arbejde hos en privatpraktiserende psykolog eller psykiater. Det er dog ikke alle psykologer, der har specialiseret viden om OCD. Derfor er det en god idé at finde en psykolog, der har kendskab til OCD.


Behandling for andre psyki​​ske li​delser

OCD hænger ofte sammen med andre psykiske lidelser:

 • Hvis du har en spiseforstyrrelse, er det vigtigt at være i behandling og har en vægt, der er normal og stabil for at starte i behandling for OCD.

 • Hvis du har ADHD, er det vigtigt, at du er blevet undersøgt og forsøgt behandlet for at kunne få gavn af terapiforløbet.

 • Lette til moderate depressioner kan behandles sideløbende med OCD, hvis det er OCD-symptomerne, som står i forgrunden.

 • Hvis du har PTSD, bliver den også behandlet sideløbende.

Særligt forløb med a​ndre indsatser

Hvis du har det meget dårligt, kan der være mulighed for at få et længere forløb med nogle andre indsatser. Det kaldes regionsforløb.

Hvis man fx

 • har svære angst eller OCD-lidelser

 • flere forskellige psykiske lidelser på en gang (komorbiditet)

 • er meget påvirket i sin hverdag (funktionsniveau)

 • har fysiske sygdomme oveni. 

Pri​​n​​t ​​​​​​​​s​​​​​​e​​lv

Her finder du en printvenlig versio​n af ovenståen​de information om OCD.​

Redaktør