Behandling af PTSD

​Hvis du er i tvivl, om du har PTSD, skal du i første omgang kontakte din egen læge, som kan vurdere, hvordan du får den rette hjælp.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Sådan behandle​​​s P​​​T​​SD

Når du har det værst, kan det virke umuligt at få det bedre. Men det er muligt at behandle PTSD, så de traumatiske minder fylder mindre i dagligdagen, og du bliver i stand til at gøre mange af de samme ting, du kunne før.

Har du eller dine pårørende mistanke om, at du lider af PTSD, skal du kontakte din egen læge (praktiserende). Herefter tager lægen stilling til, om du skal henvises til fx en privatpraktiserende psykolog eller psykiater eller til Region Hovedstadens Psykiatri.

Læs her, hvordan en henvisning foregår​

Når du er henvist t​il ps​​ykiatr​i​​​en

Senest 30 dage efter, du er blevet henvist af den centrale visitation i Psykiatrien, også kaldet CVD, bliver du indkaldt til undersøgelse i psykiatrien i Region Hovedstaden. Her vil man undersøge, om du har de symptomer, der kendetegner PTSD.

Det vil være en læge med speciale i psykiatri (psykiater) eller en specialpsykolog, der laver undersøgelsen.

Derefter vil du blive indkaldt til endnu et møde, hvor bl.a. dine kognitive funktioner bliver undersøgt: Har du fx svært ved at koncentrere dig, huske og sove? Har du fysisk sygdom, der skal undersøges eller andre psykiske lidelser, der kræver behandling?​

Beha​n​d​​lingen

Behandlingen består både af individuel psykoterapi og gruppeterapi. Nogle gange kan det være nødvendigt med medicin mod angstsymptomer, men medicinen står aldrig alene.

Dit behandlingsforløb for PTSD er baseret på et såkaldt pakkeforløb, der er fastsat af Danske Regioner.

Du kan læse en PDF om pakkeforløbet for PTSD på Danske Regioners hjemmeside

​Forløbet består af:​​

​Hvis du har en god forståelse af symptomerne og sygdommen, er det lettere at leve med PTSD og få den behandlet. Derfor er undervisning i PTSD en vigtig del af behandlingen. Viden om din psykiske sygdom hedder 'psykoedukation' i fagsprog.

Hvis du kender symptomerne og ved, hvordan du plejer at reagere i forskellige situationer, er det lettere at håndtere reaktionerne på en god måde – selv eller sammen med dine pårørende og andre støttepersoner.


​Den mest effektive behandlingsform af PTSD er traumefokuseret psykoterapi. Behandlingen består af samtaler med en uddannet terapeut – ofte en læge eller psykolog – hvor man taler om det, man har oplevet.

For mange kan det være svært at tale om, da et af symptomerne på PTSD netop er at undgå erindringer og følelser om den voldsomme oplevelse. Men når du får sat ord på dine oplevelser et skridt ad gangen, begynder du langsomt at forstå, at du ikke længere er i fare og kan lægge oplevelsen bag dig.

Gradvist vil du også begynde at generobre livet ved at bryde vanen med at undgå situationer, der minder dig om traumet, direkte eller indirekte, men som er ganske ufarlige. Dette vil være med til, at du har færre angstsymptomer.


I en periode kan det være nødvendigt at behandle nogle af angstsymptomerne med medicin. Angstdæmpende medicin gør, at følelsen af angst eller bekymring bliver mindre. Medicinen kan dæmpe både fysiske og psykiske symptomer og har en generelt beroligende effekt.​


Redaktør