Hvad er recovery?

​Recovery betyder "at komme sig." Udgangspunktet i Recovery er, at det er muligt at komme sig og få en meningsfuld og tilfredsstillende hverdag.

​I recovery er der ikke fokus på, om man er syg eller rask, men på om man har en god livskvalitet med eller uden symptomer. Den recoveryorienterede tankegang handler også om at se din livssituation fra et helhedsorienteret perspektiv, med fokus på alt det, alt det du er, udover din psykiske lidelse. Ved fx at undlade at lave en automatisk kobling mellem din psykiske lidelse og din psykiske tilstand, får du et mere nuanceret billede af din livssituation, og kan måske få øje på nye årsagssammenhænge, forklaringer og løsninger på de ting, der volder dig problemer i dit liv. Læs mere i ordlisten (LINK) under Recovery.​


Redaktør