Hvor åben skal jeg være omkring min diagnose?

Måske spekulerer du over, hvordan du skal håndtere åbenhed omkring dine psykiske udfordringer: 

  • Hvem skal jeg fortælle om min sygdom?
  • Hvor meget skal jeg fortælle om min sygdom?
  • Hvad siger jeg til en kommende kæreste, nye venner eller en arbejdsgiver?

Det kan være godt at overveje dine bevæggrunde for at være åben:

  • Vil åbenhed være en lettelse og en hjælp til fx at kunne få lidt mere støtte på arbejdet i en stresset periode?
  • Eller bunder åbenheden i en opfattelse af, at du skylder folk, at de skal kende til sygdommen?
  • Og hvad hvis det er en ny person, du er ved at lære at kende, fx en date?

Diagnose eller ej vil de fleste af os nok vente lidt med at fortælle private og komplicerede ting om os selv, til man kender hinanden lidt bedre. Hvis det bliver det første, du fortæller, kan det måske komme til at fylde mere, end hvem du er som person? Det vigtigste er, at du har gjort dig tanker om dine bevæggrunde for at være diskret eller åben om din diagnose.

Samtidig kan det være en god idé ikke at have for mange forventninger til, hvordan andre skal reagere, hvis du vælger at være åben. Nogle skal måske lige have tid til at fordøje nyheden, mens andre kan komme med kommentarer eller holdninger, du ikke havde forventet. 


Redaktør