​​​​

Hvordan omtaler jeg mig selv og min psykiske tilstand?

​Der er generelt i samfundet kommet et stigende fokus på, hvordan man taler om psykiske sygdomme og psykiske tilstande på en meningsfuld og afstigmatiserende måde. Derfor kan det måske også give mening for dig at tænke over, hvordan du ønsker at tale om dig selv og de psykiske symptomer, du har.   

​Prøv fx at stille dig selv spørgsmålene:

  • Er man psykisk syg, psykisk sårbar eller sindslidende?
  • Er man psykisk ustabil, har man psykiske problemer eller psykiske udfordringer?
  • Er man skizofren, eller har man skizofreni?
  • Er man autist eller har man autisme?

Mennesker er ​​mere end diagnoser

Tendensen i samfundet går i retning af, at man taler om psykisk sårbarhed frem for psykisk sygdom, og siger, at man har en diagnose frem for, at man er den. Man har fx skizofreni, man er ikke skizofren.

Målet med det ændrede sprogbrug er at mindske stigmatisering og styrke opfattelsen af, at mennesker er andet og mere end deres diagnose. Et menneske med fx sukkersyge er jo heller ikke kun sin sukkersyge.

Det kan føles ubehageligt, hvis du møder mennesker, der har et meget fasttømret og firkantet billede af, hvem du er på grund af en diagnose eller nogle psykiske udfordringer. Du har måske oplevet, at en psykiatrisk diagnose er blevet brugt på en generaliserende måde eller har i en diskussion fået at vide, at “det er også bare på grund af din diagnose, at du reagerer, som du gør!" Du kan med rette føle, at den form for automatisk kobling mellem diagnose og adfærd er meget stødende, og er med til at sætte dig i bås.

Tal med dine nærmeste om, h​​vordan I taler om dine psykiske udfordringer.

Måske er du helt ok med at andre kalder din psykiske tilstand for en psykisk sygdom. Måske er du ikke. Det kan også være, at det ikke betyder det så meget for dig, hvad andre kalder det, eller at din holdning til det ændrer sig over tid.

Uanset hvad, så kan det give rigtig god mening at tænke over det, og tale med dine venner og familie om, hvilke ord og vendinger, du foretrækker I bruger, når snakken går på din psykiske tilstand og psykiske udfordringer generelt. Derved får både du og dine nærmeste et mere klart billede af, hvad der er ok at sige, og hvad der ikke er, og på den måde kan I undgå både unødige diskussioner, misforståelser og berøringsangst.

Der er mange måder at tale om psykiske udfordringer på, men det vigtigste er, at du med tiden finder et sprog, der passer til dit liv og din situation. 


Redaktør