​​​​​​​​​​​​​​

Positive effekter af at udtrykke sig kunstnerisk

Udover at styrke din identitetsfølelse, din forbundethed med andre og give dig håb, kan kunstnerisk udfoldelse reducere symptomerne på bl.a. angst, depression og PTSD.

​​Hvad er det kunsten kan?

​Forskning viser i disse år, at  kunstnerisk udfoldelse kan medvirke til:

  • at styrke din identitetsfølelse, din forbundethed med andre og følelse af håb
  • at reducere symptomerne på fx angst, depression og PTSD
  • at sænke dit stressniveau, dit blodtryk og styrke dit immunforsvar. 

​​Den vigtige evne til se dig selv udefra og forstå andre indefra

​​Indenfor psykologien taler man om begrebet mentaliseringsevne. Mentaliseringsevnen er i korte træk evnen til at se dig selv udefra og forstå andre indefra. Vi øver os hele tiden på at interagere med og forstå andre mennesker, og din mentale kapacitet på dette område er en muskel, der skal bruges for at fungere.

​Hvis du har en tendens til at isolere dig socialt, kan evnen til at forstå dig selv og andre blive reduceret, og det kan betyde, at du får sværere ved at forstå dig selv og din omverden. 

Eller hvis du fx helt mister evnen til at mentalisere og se tingene fra andre menneskers perspektiv, kan du i yderste konsekvens risikere at få et psykisk sammenbrud, fordi du føler, at hele verden er imod dig.

​At læse litteratur og skrive selv skaber ny forståelse 

Hvis du vil styrke din mentaliseringsevne, er det helt oplagt at bruge litteraturen til det. Når du fx læser om personer i en bog, der tænker og handler helt anderledes, end du selv ville gøre, kan du komme ind i deres krop, deres tid og sted og sætte dig ind i deres tanker og handlinger. 

Du strækker dig dermed ud over dine egne forforståelser om fx andre mentale tilstande, kulturer, religioner, racer og politiske tilhørsforhold, og får derigennem mere indsigt i andre mennesker og de verdener, de lever i.

Litteratur behøver ikke at være højtravende, avanceret eller svært. Hvis du fx har kognitive udfordringer, så lyt til lydbøger på din mobiltelefon/tablet, eller vælg bøger, du føler passer til dig, og tag det i dit eget tempo.

Skab din egen fortælling i en s​krivegruppe

Mentalisering som en virkningsmekanisme kan vise også sig i grupper, hvor vi interagerer med andre, fordi vi hele tiden øver os i at forstå de andre i gruppen, og gennem deres adfærd og feedback bliver klogere på, hvordan vi selv fremstår.   

Du kan deltage i fx en skrivegruppe, hvis du vil styrke sin mentaliseringsevne, fordi du får en unik mulighed for at læse andres historier, og samtidig formulere din egen på skrift. At skrive din egen historie giver dig samtidig en mulighed for at korrigere din fortælling, i forhold til fx fortællingen i din psykiatriske journal, som er en fortælling mange desværre tager på sig. 

For du er selvfølgelig så meget mere end din journal, og ved at skrive åbner du op for andre perspektiver af din fortælling end den, som andre har skrevet, som mest handler om dine psykiske udfordringer.​

Læs om skrivegrupper hos Nationalt Center for Kunst og Mental sundhed Redaktør