​​

Hvad er recovery?

Recovery er et centralt begreb i den måde, psykiatrien arbejder på. Det bygger på, at alle mennesker har ressourcer, drømme og håb for deres liv. Recovery handler om at skabe et godt liv for den enkelte på sine egne præmisser - også med psykisk sygdom.

​​Alle menn​​esker har res​sourcer

Alle mennesker har ressourcer med i bagagen, og ingen er kun deres sygdom.
Som pårørende i psykiatrien vil du formentlig møde ordet 'recovery', der er et centralt begreb i behandlingen.

Recovery handler om, at man i stedet for at tale om at 'blive rask,' fokuserer på at få et godt og meningsfuldt hverdagsliv på sine egne præmisser - både med og uden symptomer på sin psykiske sygdom.

Du er ikke alene me​d​ ansvaret

Behandlingen tager udgangspunkt i, at din nærmeste kommer med færdigheder og ressourcer i bagagen, der kan bruges i processen med at komme til at leve et godt liv. 

Det kan måske være en hjælp at huske for dig som pårørende, hvis det nogle gange føles som om, at hele ansvaret hviler på dine skuldre.

Som pårørende kan du måske også opleve, at du selv gennemgår en form for recovery-proces, der handler om at lære at leve med det nye livsvilkår, som psykisk sygdom kan give.​

Hvad betyder recovery i psykiatri​​​en?

Oversat fra engelsk betyder recovery ’at komme sig’ helt eller delvist efter psykisk sygdom. Det er en proces, der kan tage tid og kræver vedholdenhed, hjælp og støtte fra andre.

Det kan indebære, at man arbejder på at

  • ​få troen tilbage på sig selv og lægge rollen som syg til side.
  • leve det liv, man ønsker at leve
  • have et positivt syn på sig selv og se sine muligheder og ressourcer
  • forlige sig med det skete og bevæge sig videre
  • tage kontrol over sin egen situation og behov for støtte for at leve, som man ønsker.


Læs om recovery hos Kompetencecenter for Recovery

Se video: Et meningsfuldt liv med psykisk sygd​om​​​

Redaktør