​​

Hvad skal der til, for at jeg føler mig rask?

​Recovery handler om at opleve håb og have muligheder og kontrol i forhold til den psykiske lidelse. Fokus er på styrker og ressourcer frem for problemer og mangler. Læs mere i ordlisten (LINK) under Recovery.

​Du kan fx spørge dig selv:

  • Hvordan forstår jeg selv betydningen af at komme sig?
  • Hvad indebærer det personligt for mig at komme sig?
  • Hvilke tre ting er de vigtigste for, at jeg føler at jeg har en god hverdag? (Fx gode relationer, et meningsfuldt arbejde, at jeg kan udtrykke mig kunstnerisk)
  • Hvilke tegn er der i mit liv på, at tingene går den rigtige vej, og jeg får det bedre?


Redaktør