​​​​​​​​

Øget eller afvigende seksualdrift - hvad gør jeg?

​Visse psykiske tilstande, fx mani, psykose og personlighedsforstyrrelser kan føre til en øget lyst til sex. Du kan også opleve at få pinsomme vrangforestillinger og tvangstanker af seksuel karakter som en del af dine  psykiske symptomer.

Sexafhængi​ghed

Hvis du føler dig direkte afhængig af sex - også kaldet en hyperseksuel forstyrrelse -  kan det være en diagnose i sig selv. Her har du ikke sex for nydelsens skyld, men din sexdrift er i dette tilfælde en dysfunktion, der kan være meget lidelsesfuld. 

Du kan ikke lade være med at have sex, selvom du ikke er seksuelt opstemt. Det bliver i psykiatrien ofte anset som en tvangspræget adfærd, hvor du har sex som distraktion, fx for at reducere angst, stress, eller ubehagelige følelser, der stammer fra fx konflikter.  

Det er ikke altid, at du opdager, at du har en sexafhængighed, da det kan være en glidende overgang fra noget nydelsesfuldt til noget tvangspræget. Men hvis du fx prioriterer sex frem for sociale arrangementer og venner og har svært ved at passe dit job, fordi du er optaget af sex, er det et klart tegn på, at du har en sexafhængighed.

​​​​Nogle psykiske tilstande kan give øget lyst til sex

Måske oplever du, at du har mere sex, end du plejer. Det kan også være, at du har ubeskyttet sex, fordi du ikke tænker så langsigtet, men handler her og nu på din lyst. Det er jo i sig selv ikke farligt. Men det kan konsekvenserne være i forhold til ens partner eller ubeskyttet sex. Hvis det tager overhånd må du tale med din læge om det.​

Øget seksualdrif​​t ved mani

En del af manidiagnosen ved bipolar lidelse kan være øget seksualdrift.

Det kan fx betyde, at du har mange skiftende sexpartnere og grænseoverskridende sex, som du aldrig ville have haft, hvis du ikke befandt dig i en mani. Både mænd og kvinder kan opleve dette, men der er ofte mere stigma forbundet med det for kvinder, baseret på samfundets normer og forestillinger om kvinders seksualitet.

Nogle med bipolar lidelse trækker sig også fra sex ved mani, fordi de ved, at det kan føre til en adfærd, de senere vil fortryde.

Øget seksuel aktivitet ​ved personlighedsforstyrrelser

Du kan opleve at have en øget seksuel aktivitet, hvis du har en personlighedsforstyrrelse.

Oftest bunder det dog ikke i en seksuel forstyrrelse, men din adfærd kan minde om hyperseksualitet. Her kan din seksuelle aktivitet handle om, at du har svært ved at mærke efter, hvad du har brug for, og at du har svært ved at sætte grænser i intime relationer. 

Sex kan her også være et middel til at føle dig følelsesmæssigt forbundet med andre mennesker.

 
Tabubelagte og forbudte seks​​uelle tanker ved fx OCD og psykoselidelser

Nogle kan opleve at få pinsomme vrangforestillinger og tvangstanker af seksuel karakter som en del af deres psykiske symptomer.

Det kan fx være en frygt for at begå overgreb mod børn, herunder børn man er i familie med. Konsekvensen kan være, at man trækker sig fra alt socialt samvær med børn, og er meget skamfuld og forpint.

I langt de fleste tilfælde er disse tanker en del af de tvangsprægede symptomer og ikke noget, man vil handle på. Det er heller ikke fordi, man tænder på børn eller vil have sex med dem. Det handler om, at man frygter at begå noget af det mest tabubelagte, skadelige og forbudte i vores samfund.

Husk på, at tankerne ikke er 'din skyld', men en del af de psykiske symptomer og en naturlig følgevirkning af din psykiske lidelse, som fx OCD eller skizofreni.

​​Tal med nogen om di​​​​ne ta​​nker

Hvis du oplever, at dine seksuelle udfordringer og tanker er så alvorlige, at du har svært ved at tackle dem på egen hånd, kan du tale med den person i dit behandlingsforløb, du føler dig tryggest ved. 

Det kan være din egen læge, din psykiater, kontaktperson eller anden behandler i psykiatrien. Oftest vil de i første omgang forsøge at hjælpe dig, og eventuelt henvise dig til andre steder, hvor du kan modtage hjælp. Fx Sexologisk Klinik.​


Redaktør