​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Seksualitet og psykisk sårbarhed

Hvis du har psykiske udfordringer, kan det få betydning for din seksualitet. Her kan du læse mere om de typiske seksuelle udfordringer, der kan opstå, samt hvordan du kan arbejde med dem. ​​​

​Hvad er se​​​k​sualitet?

Seksualitet er en vigtig del af hverdagen og velværet for mange mennesker. Seksualitet er meget individuelt og dækker over mange forskellige ting alt efter din alder, din livssituation og din psykiske tilstand. 

Derudover er seksualiteten påvirket af fx biologi og sociale og kulturelle normer i samfundet.

Seksualitet og ​identitet

Seksualitet handler ikke kun fx sex og samleje, selvom mange forbinder seksualitet med det. Seksualitet er et bredere begreb, som også dækker over intimitet, berøring, sansning, romantik, flirt og erotik. Om at vise kærlighed, følelser og stresse af.

Seksualitet kan også handle om seksuel orientering og din kønsopfattelse. Hvem er du seksuelt tiltrukket af, og hvilket køn opfatter du dig selv som? Ser du dig selv som et seksuelt væsen, eller er der perioder, hvor du føler dig aseksuel?​

Redaktør