​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Få overblik over dit netværk og dine relationer

Dit netværk, og de mennesker, der indgår i det ​ (relationer), er en vigtig del af dit sikkerhedsnet, når du skal komme dig efter, din behandling er afsluttet.

Netværk og relationer er en vigtig brik

​Det kan give god mening, at du sætter dig ned og spørger dig selv: "Hvor vigtige er mine relationer, og hvordan ser mit netværk egentlig ud?"  ​

Netværk og  relationer er nemlig en vigtig brik til en god hverdag med psykisk sygdom og sårbarhed. 

Hvem er egentlig en del af mit ​netværk?

Der er ikke nogen bestemte krav, der skal være opfyldt, for at mennesker kan være i dit netværk.

​Både årelange venskaber og mere overfladiske bekendtskaber kan være en del af dit netværk. 

De nære relationer har du ofte haft længe, og derfor har de en større følelsesmæssig betydning for dig end eksempelvis en kollega eller studiekammerat, du har kendt i kortere tid. 

Du har måske også oplevet at knytte dig meget følelsesmæssigt til et nyt menneske inden for kort tid. Betegnelsen netværk favner dermed bredt, og relationernes betydning i dit netværk kan være meget forskellige.

I nedenstående boks kan du se eksempler på, hvad dit netværk kan være.

Prøv at sætte navne på, hvem der er vigtige for dig i følgende netværk:

 • Familie og venner
 • Studiekammerater
 • Klubfællesskaber fx sport, vandreklub, madklub
 • Kollegaer, både nuværende og tidligere
 • Online fællesskaber fx grupper på Facebook, Instagram, TikTok.
 • Steder, hvor du deler interesser eller synspunkter (kunst og kultur, politik, madlavning, rollespil, film osv.)
 • Aftenskole fx madlavning, kunsthistorie eller sprogundervisning​
 • Gårdmiljøet/vejen hvor du bor
 • Grivilligt arbejde
 • Café eller bar, hvor du kommer ofte
 • Lokal kiosk eller supermarked
 • Støttegrupper, både online og fysiske
 • Forældre til andre børn i klassen eller i daginstitutionen, hvis du har børn
 • Behandlere
 • Støttekontaktperson, hjemmevejleder
 • Bostøtte eller din sagsbehandler​

Er du ensom?

Ensomhed handler om at være ufrivilligt alene – og det er smertefuldt. Du kan også opleve at være sammen med andre og alligevel føle dig ensom. 

Ensomhed handler om, at du ikke føler dig forbundet med dig selv og din omverden. Altså en slags signal om, at du skal handle på det. 


Netværksskortet – overblikket over dit netværk

Hvis du gerne vil have et konkret overblik over, hvem der findes i dit netværk, kan du prøve at gå systematisk til værks, og udfylde et kort over dine relationer fra udskrevet.dk. 

Kortet giver dig et konkret overblik over, hvem der er i dit netværk, og hvor de hører til. Skriv navnene ind i cirklerne ud fra, hvad du føler er rigtigt. 

Prøv at afgøre med dig selv, hvem du føler dig fortrolig med, og hvem du helst bare vil være sammen med, uden at det stikker for dybt. Med tiden vil du blive mere sikker på dit forhold til andre mennesker.


Du finder netværkskortet fra udskrevet.dk her. ​​

Redaktør