​​​​​​​

APU – et ambulant behandlingstilbud til dig med en ikke-psykotisk psykisk lidelse og samtidig rusmiddelproblematik

Ambulatorie for Psykoterapeutisk Udvikling (APU) er et behandlingstilbud i dagtimerne til dig, som har en ikke-psykotisk psykisk sygdom og rusmiddelproblematik. Behandlingen foregår i tæt samarbejde mellem Psykoterapeutisk Center Stolpegård og Rusmiddelcenteret i din kommune. ​

Lær at håndtere din psykiske ​lidelse og rusmiddelproblematik

Der er masser af eksempler på, at det er muligt at komme sig oven på både psykisk sygdom og en afhængighed og/eller skadeligt forbrug af rusmidler. Derfor har APU udviklet et specialiseret psykoterapeutisk behandlingstilbud med koordineret samarbejde med de kommunale rusmiddelcentre for at sikre, at du får en specialiseret, effektiv og sammenhængende behandling.

Mange mennesker beskriver, at deres psykiske sygdom hænger sammen med fx at drikke alkohol for at dulme angst eller ryge hash for at håndtere tristhed. Et behandlingsforløb i APU foregår derfor ved, at du på samme tid følger behandlingen på Psykoterapeutisk Center Stolpegård og Rusmiddelcenteret i din kommune.

Målet med den dobbelte behandling er, at du lærer at forstå sammenhængen mellem psykisk sygdom, afhængighed og skadeligt forbrug af rusmidler og lærer forskellige strategier til at håndtere både dine psykiske vanskeligheder og rusmiddelproblematikken på samme tid.

Kriterier for, at du​​ kan blive henvist

APU er for voksne (fra 18 år), og der er følgende kriterier for at kunne komme i behandling:

1. Du lider af angst, depression, OCD, posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD), emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse eller ængstelig personlighedsforstyrrelse og har en samtidig rusmiddelproblematik. Det vil sige, at du ikke har en psykotisk lidelse.

2. Du er bosat og i rusmiddelbehandling i en af de kommuner, der samarbejder med APU. Det er Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Ballerup, Frederiksberg, Brøndby, Rødovre, Egedal, Albertslund og Københavns kommune.

Find dit rusmiddelcenter nederst her på siden.

He​nvisning

Det er din egen læge, dit kommunale rusmiddelcenter eller psykiatrien, der sender en henvisning til Center for Visitation for Diagnostik (CVD), som behandler alle henvisninger til behandling i psykiatriens dagtilbud.

Læs om hvordan CVD behandler en henvisning​

Hvilke former for rusmidler behand​​les?

Behandlingen foregår i kommunens rusmiddelcenter og indbefatter følgende rusmidler:

 • Alkohol
 • Heroin, morfin og metadon (opioider) 
 • Hash, pot med mere (cannabis)
 • Kokain, amfetamin, methamfetamin og ecstasy/MDMA m.m. (centralstimulantia)
 • Svampe, LSD m.m. (hallucinogener)
 • Beroligende medicin og sovemedicin 
 • Andre psykoaktive stoffer. 

Hvordan foregår et behandling​​​sforløb?

Et forløb varer i gennemsnit ca. 9 måneder og indbefatter en indledende vurdering, lægesamtaler, tovholdersamtaler, netværksmøder og psykoterapeutisk behandling i gruppe samtidig med, at du går i behandling i dit Rusmiddelcenter.

Læs mere om vigtige møder og samtaler under dit forløb

Behandlingsplan

Sammen med dig tilrettelægges et effektivt, koordineret og samlet behandlingsforløb med udgangspunkt i dine psykiske problemer. Fx:

 • Hvad vil du gerne have hjælp til?
 • Hvordan er din måde at være sammen med andre på?
 • Hvilke psykologiske mekanismer spænder ben for dig?
 • Hvilke nye færdigheder, vil du gerne vil have ind i dit liv? 

Netværk​​smøder

Der afholdes netværksmøder i begyndelsen, midten og ved afslutning af forløbet, hvor du mødes med din tovholder i APU, tovholder i rusmiddelcenteret, dine pårørende (hvis du ønsker det) og andre aktører fx fra kommunen, som skal være med til at koordinere dit forløb og sikre sammenhæng.

Læs mere om netværksmødet​

To tovho​​ldere

Gennem hele forløbet vil du have din egen tovholder fra APU, ligesom du har en tovholder i dit Rusmiddelcenter. Disse to tovholdere vil arbejde tæt sammen om dit forløb.

Psykoterapeuti​ske grupper

I APU tilbydes forskellige psykoterapeutiske gruppetilbud og sammen med dig tager vi stilling til, hvilken gruppe, som passer til dig. Størstedelen af behandlingen foregår i psykoterapeutiske grupper. Behandlingen bygger på kognitiv adfærdsterapi, der tager afsætning i at forstå og forholde sig til din måde at tænke og handle på i dit liv og lære nye strategier.

Læs mere om de forskellige terapiformer​ 

Stort fokus på Recovery –​​ håb og mulighed​​er for at komme sig

I APU og rusmiddelcentrene lægges stor vægt på recovery – håbet og mulighederne for at komme sig. 

En recovery-mentor bidrager med noget særligt til behandlingen i APU ved at trække på egne oplevede erfaringer med psykisk sygdom, afhængighed og recovery. En recovery-mentor har så at sige prøvet det selv, har egne levede erfaringer med psykisk sygdom og kan derfor ofte sætte sig ind i dine oplevelser. Denne form for støtte kaldes også peer-støtte.

Som en del af behandlingen har du også mulighed for at deltage i et kursus om at have en psykisk sygdom og afhængighed samtidigt. Kurset er både for patienter, pårørende og psykiatriens personale og foregår på Skolen for Recovery, der også tilbyder en lang række andre kurser, der kan have din interesse.

Læs mere om Skolen for Recovery 

Læs mere o​m APU på Psykoterapeutisk Center Stolpegård hjemmeside​


Find dit rusmid​delcenter

For at komme i behandling i et pakkeforløb på APU, skal du være i behandling i et Rusmiddelcenter i din kommune. Her er en oversigt over de kommuner, der samarbejder med APU.

​​

Redaktør