​​​

Recovery-mentor

Mens du er i behandling, har du mulighed for at tale med en recovery-mentor, der selv har været igennem en periode med psykisk sygdom og alt, hvad det medfører. En recovery-mentor kaldes også en 'peer', som betyder ligemand.

Hvad er en recovery-mentor?

Under dit behandlingsforløb kan det være rart at tale med nogen, der har været igennem en lignende proces som dig selv og ved, hvad du kæmper med.

På mange afsnit og ambulatorier er der i dag ansat recovery-mentorer, som du kan have en samtale med. Det er helt almindelige medarbejdere på lige fod med andre faggrupper. Og så alligevel anderledes, fordi de er ansat ud fra, at de har egne, levede erfaringer med psykisk sygdom, indlæggelse og recovery. Erfaringer, som nu er bearbejdet i en sådan grad, af de kan bruges som erfaringskompetencer i samtaler med dig og øvrige patienter.

En uformel samtale

Recovery-mentorerne indgår i dagligdagen på sengeafsnit og i ambulante teams - fx F-ACT-teams, hvor de samarbejder med de andre faggrupper og står til rådighed, hvis du har brug for en samtale eller uformelt samvær.

Du kan tale med mentoren om alt - fx ensomhed, identitet, hverdagen, hvordan man bevarer håbet, fremtidsdrømme m.m.

Mange patienter har beskrevet, at mødet med en recovery-mentor har gjort en stor forskel i deres egen recoveryproces, da mentorerne i sig selv er levende beviser på, at du kan komme dig selv efter svær psykisk sygdom.

Mere end 70 recovery-mentorer

Ordningen startede i 2013, og i dag er der mere end 70 recovery-mentorer ansat i Region Hovedstadens Psykiatri. Der er ligeledes mentorer med levede erfaringer blandt pårørende (pårørendementorer) og i børne- og ungepsykiatrien (børne- og ungementorer).

Alle mentorer skal igennem en peer-uddannelse på Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, hvor de får undervisning i forskellige recovery-emner, laver en masse reflektionsøvelser og klædes på til at arbejde som mentorer. ​

Video: Hvad er en recovery-mentor?

​Hør recovery-mentor Rico Rasmussen fortælle om, hvad en recovery-mentor er, og hvordan du kan bruge en recovery-mentor.Redaktør