​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Center for Visitation og Diagnostik (CVD) – indgangen til ambulant behandling i psykiatrien

​​Al henvisning til behandling i dagtimerne (ambulant behandling) i Region Hovedstadens Psykiatri sker via Center for Visitation og Diagnostik ​– også kaldet CVD. Ambulant behandling udgør i dag ca. 80 procent af al behandling i psykiatrien. Læs også om retten til undersøgelse og behandling indenfor 30 dage.

​Hvad er Cent​e​r for Visitation og Diagnostik (CVD)?​

CVD har den opgave at sikre lige adgang for patienter til psykiatrisk undersøgelse og behandling. Det sker ved, at alle henvisninger til ambulant undersøgelse og behandling er samlet ét og samme sted, nemlig i CVD.

Her sidder speciallæger, specialpsykologer og specialsygeplejersker og behandler ca. 120 daglige henvisninger med det formål, at du får tilbudt det rigtige undersøgelses- og behandlingsforløb.

Hvem kan henvise til C​​VD?

Det er overvejende praktiserende læger, der henviser til CVD. Men også praktiserende psykiatere, andre hospitaler eller kommunalt ansatte læger henviser til CVD. Da det kræver en henvisning, kan du ikke selv henvende dig til CVD. I henvisningen beskrives dine symptomer, vigtige oplysninger såsom andre sygdomme, din sociale status, om du har en afhængighed, er motiveret for behandling samt en eller flere foreløbige diagnoser. Det er vigtigt, at henvisningen er fyldestgørende, så CVD får informationer nok til at tage stilling til dit videre forløb. Hvis ikke det sker, må henvisningen tilbage til din egen læge med henblik på yderligere oplysninger.​

Redaktør