Acquired PhD Degrees

​See, which researchers have obtained a PhD degree in the Research in the Research Unit - Child and Adolescent Mental Health Centre.

Researcher 

PhD project title 


​PhD degree 

​​Birgitte Klee Burton, MD, PhD

​Performance monitoring, opmærksomhed og motorisk udvikling hos børn med øget risiko for udvikling af skizofreni eller bipolar lidelse 
​2017
​​Mette Bentz, ​Psychologist, PhD
​Social kognition hos børn og unge med anorexia nervosa (Danish title)
​2017
​Anja Munkholm, MD, PhD
​​Development and course of feeding and eating problems in childhood
​2016
​Karsten Gjessing Jensen, MD, PhD
​Kardielle og metaboliske bivirkninger ved behandling af børn og unge mellem 12 og 17 år med aripiprazol eller quetiapin – et dobbeltblindet, randomiseret, dansk multicenterstudie (Danish title)
​2016
Lars Clemmensen, Psychologist, PhD
Theory of Mind in children with psychotic experiences ('Theory of Mind' hos sårbare børn - et populations-studie)
​2016
Marie Stentebjerg-Olesen, MD, PhD
​Et randomiseret dobbeltblindet multicenter forsøg af quetiapin versus aripiprazol til børn og unge med psykose: kan tidlig antipsykotisk effekt forudsige senere klinisk effekt? (Danish title)
​2015

​Hanne Elberling

​Prevalence and predictors of mental health problems and disorders in a general population of 5-7 years-old children. The Copenhagen Child Cohort 2000
​2012


Responsible editor