Rotationsstillinger på Psykiatrisk Center Ballerup

I en rotationsstilling ansættes du i en fast stilling, men kommer i et 20 måneders forløb rundt til forskellige typer afsnit, så du finder ud af hvilken type afsnit du foretrækker at være sygeplejerske i.

​En rotationsstilling er en mulighed for at få en grundig indføring i det psykiatriske speciale. Rotationsstillingen er en struktureret forløb, hvor du kan sammensætte dit eget forløb på tværs af vores akutmodtagelse, åbent- og intensivt afsnit samt strukturerede besøg i et Ambulatorie. 

Både til nyuddannede og erfarne sygeplejersker
Rotationsstillingen er en mulighed for alle sygeplejersker, som ønsker et struktureret forløb gennem flere afsnit i almenpsykiatrien. Stillingen kan særligt

anbefales til nye sygeplejersker, som ikke kender specialet, og som ønsker en grundig oplæring i det psykiatriske speciale.

20 måneder med varieret indhold
En rotationsstilling forløber over 20 måneder, og du har mulighed for selv at forme dit forløb, alt efter hvilken type afsnit du ønsker at starte på. Alle forløb indledes med en måneds introduktion:

 klik for større billede

 Under hele forløbet vil du deltage i forskellige aktiviteter på afsnittet, og derudover er der undervisningstilbud for sygeplejersker på tværs af centret. 

Eksempler på disse tilbud kan være:


 Nedenfor kan du se hvad du lærer i de enkelte typer af afsnit

Akuthuset:  

 • Du får kompetencer indenfor den akutte psykiatriske sygepleje
 • Du får indsigt i specifikke arbejdsgange i et Akuthus, hvor der er accelererede patientforløb, og hvor sygeplejersker har flere delegerede lægefaglige opgaver
 • Du får viden om psykiatriloven og retslige foranstaltninger

 Åbent afsnit:

 • Du opnår færdigheder og rutiner i den kognitive miljøterapi
 • Du får tid og mulighed for fordybelse i forskellige samtaleteknikker
 • Du opnår rutine i en recoverybaseret sygepleje, hvor patientplaner og netværksmøder er centrale elementer i patientforløbet

 Intensivt afsnit:

 • Du træner dine færdigheder i den intensive sygepleje, hvor du får mulighed for at blive rigtig godt til at kommunikere deeskalerende og kende alle principperne indenfor safewards
 • Du får indsigt i den akutte psykiatriske sygepleje, hvor der er fokus på observationer af psykopatologiske symptomer og administration af medicinsk behandling
 • Du kommer til at arbejde med forskellige interventioner for forebyggelse af tvang, samt opnå færdigheder i motiverende samtale og kognitive teknikker

 FACT:

 • Du får forståelse for det sammenhængende patientforløb
 • Du får indsigt i den ambulante sygepleje og dokumentation


Lidt praktisk info

Ansvarlige for rotationsstillingen
Afdelingssygeplejersken på det afsnit, hvor din rotationsstilling starter, vil være mentor for dit forløb og vil have mentorsamtaler med dig en gang om måneden. Det er denne mentor der ligeledes har ansvaret for, at du bliver tilmeldt sygeplejefaglig vejledning, får personlige udviklingssamtaler og bliver tilmeldt undervisning.

Efter skift i afsnittet vil det være samme mentor der fortsætter og har ansvaret for at give information om aftaler mv. , når du roterer videre til næste afsnit.

 

Blandede vagter
I rotationsstillingen arbejder du i blandende vagter og med weekendvagter efter aftale med det enkelte afsnit. Der er variation i hvordan der arbejdes i weekenden. Nogle arbejder hver 2. weekend i 8 timers vagter, andre hver 3. weekend i 8 eller 12 timers vagter. Du kan ikke være sikker på at får det samme weekendrul, når du skiftes afsnit.

 

Afslutning af forløbet
Du  bliver ansat i en fast stilling, og tre måneder før forløbet afsluttes aftaler vi, hvor du bliver fast tilknyttet efter rotationsforløbet. 
Redaktør