​​​​​​​​​

SAFIR Family Talk

​SAFIR Family Talk er et forskningsprojekt i Region Hovedstadens Psykiatri for familier ramt af psykisk sygdom. Formålet er at undersøge om og hvordan Family Talk kan styrke barnets trivsel og forebygge psykiske vanskeligheder på længere sigt. Forskningsleder psykolog Anne Ranning. Støttet af Trygfonden.


Hvad er FAMILY TALK?

Et familiesamtaleforløb på ca. 7 sessioner, hvor familien sammen med en uddannet behandler gennemgår, hvordan den psykiske sygdom påvirker børnene. Fokus vil være på aktuelle problemstillinger, formidling i øjenhøjde til børnene og på fremtiden.

 

Lodtrækning

Halvdelen af deltagerne vil ved lodtrækning blive tilbudt samtaleforløbet, resten vil få det almindelige tilbud for børn som pårørende. Der vil være interview og spørgeskemaer til forældre og børn før lodtrækningen, samt efter både 4 og 12 måneder, uanset om man får familiesamtaleforløbet eller ej.

 

Hvem kan være med?

 • Patienter som har været i behandling i Region Hovedstadens Psykiatri indenfor det seneste år.
 • Minimum 1 barn mellem 7-17 år.
 • Alle diagnoser er velkomne.

Alle deltagere vil modtage gavekort på 1000 kr. som tak.

 

Hvad bidrager du med, ved at deltage?

Vi vil få uvurderlig viden om denne forebyggende indsats gør en forskel for børn som er pårørende til en psykisk syg forælder.

Er du interesseret i at deltage eller hvis du vil høre lidt mere så kontakt os for mere info.


Til behandlere

SAFIR Family Talk er et  forskningsprojekt i Region Hovedstadens Psykiatri for familier ramt af psykisk sygdom. Formålet er at undersøge om og hvordan forløbet Family Talk kan styrke barnets trivsel og forebygge psykiske vanskeligheder på længere sigt. Forskningsleder psykolog Anne Ranning. Støttet af Trygfonden.

 

Om SAFIR

SAFIR er et RCT studie, som bygger på William Beardslees evidensbaserede familieintervention, 'Family Talk'. Denne har vist gode resultater i tidligere studier i forhold til at øge familiens funktionsniveau, børnenes trivsel og forebygge udvikling af psykisk sygdom hos børn.

 

Detaljer

 • Interview og spørgeskema med forsker ved inklusion, efter 4 måneder og efter 12 måneder – uanset om man får tilbudt interventionen eller ej.
 • Familierne bliver randomiseret ved lodtrækning, hvor de enten tilbydes samtaleforløbet Family Talk eller RHPs standardtilbud.
 • Eventuelt deltagelse i ca. 7 samtaler med en SAFIR behandler
 • Alle deltagere modtager gavekort som tak for deres deltagelse
 • Projektet løber over 2 år med indtag af familier     
 • I alt skal ca. 300 familier igennem projektet


Inklusionskriterier

 • Patient i Region Hovedstadens Psykiatri inden for det seneste år
 • Barn/børn mellem 7 og 17 år
 • Alle diagnoser


Kontaktsamtykke

For at vi må kontakte patienten skal der indhentes mundtligt kontaktsamtykke fra vedkommende, og dette journalføres i SP:

"Der er d.d. indhentet kontaktsamtykke til SAFIR". Din opgave er ikke at rekruttere patienten, men blot at formidle kontakten til forskerne. Du kan f.eks. sige "Vi har et projekt, som undersøger effekten af familiesamtaler på barnets trivsel. Er det i orden, at en forsker ringer til dig og fortæller mere?".

Send mail med navn og telefonnummer på patienten til SAFIR.

Kontaktinfo:

Signe.sofie.nielsen@regionh.dk

lisbeth.juhl.mikkelsen@regionh.dk

​​

Redaktør