Tidligere konferencer

Selvskadekon​ferencen 2022

​I 2022 inviterede Team for selvskade i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstadens Psykiatri og Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade til den første nationale konference om selvskade. Her var formålet at afholde en praksisnær konference med fokus på at dele viden og erfaringer i et nationalt forum med fagfolk på tværs af landet. ​

På konferencen blev man blandt andet opdateret på den nyeste viden om, hvorfor flere og flere unge skader sig selv, hvordan man kan hjælpe en, der skader sig selv, og hvad der sker, når selvskaden foregår på sociale medier. Til at gøre os klogere på dette havde vi inviteret oplægsholdere fra både ind- og udland, fagprofesionelle såvel som psykiatribrugere, som igennem konferencen gav en indsigt i selvskade som et mangefacetteret og komplekst fænomen. 

​Prog​​ram 

8.30-9.00: Ankomst med kaffe og croissanter 

9.00-9.15: Velkomst Team for selvskade, Region Hovedstaden og LMS – Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade 

9.15-10.00: Hvorfor skader man sig selv? Bo Møhl, psykolog og professor i klinisk psykologi, Aalborg Universitet 

10.00-10.15: Pause 

10.15-11.00: Personlige beretninger om selvskadens rolle i livet Heidi Boserup, fagkonsulent, Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade, LMS 

11.00-11.45: Håndtering af selvskade på døgnafsnit uden brug af tvang Team for selvskade, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Region Midt 

11.45-12.30: Frokost 

12.30-13.30: The prevalence and correlates of self-injury and the consequences of the corona epidemic Maria Zetterqvist, adjungeret lektor, docent, Linköping Universitet, Sverige 

13.30-14.15: Tre kommunale perspektiver på håndtering af selvskade Paneldebat med Trine Sindahl, ph.d. og psykolog, Københavns Kommune, Peter Junge, projektleder, Svendborg Kommune, og Daniella Worm Villadsen, psykolog, Holstebro Kommune. Debatten faciliteres faciliteret af Sabine Elm Klinker, vicedirektør, LMS 

14.15-14.40: Kaffe og kage 

14.40-15.30: Selvskade på SoMe: en personlig beretning fra en lukket verden Mie Andersen, tidligere medlem af lukket gruppe på Instagram, og Lotte Rubæk, psykolog og leder af Team for selvskade 

15.30-15.45: Fremtidsperspektiver på selvskade i Danmark Team for selvskade og LMS 

15.45: Tak for i dag​
​Bo​ Mø​​​hl

Professor i klinisk psykologi ved Aalborg Universitet, specialist og supervisor i psykoterapi. 

Bo har tidligere været ledende psykolog ved Psykiatrisk Afdeling på Rigshospitalet og har skrevet et utal af bøger om psykoterapi, psykiatri og selvskade. På konferencen 2022 holdt Bo et oplæg om de forskellige former for selvskadende adfærd og selvskadens funktion, samt gav en indsigt i andelen af unge som i Danmark har egne erfaringer med selvskade.

Download Bo Møhls oplæg: Bo Møhl.pdf


Ida Lichtenstein Jørg​ensen 

Psykolog i Team for selvskade, specialist i psykoterapi og supervisor på Mind My Mind hos Psykiatrifonden. 

Ida har rettet størstedelen af hendes karriere mod sårbare og særligt de seneste år beskæftiget sig med spiseforstyrrelser og selvskade. På konferencen introducerede Ida Region Hovedstadens fælles tilgang til selvskade på døgnafsnittet og hvordan dette særligt håndteres ude på afsnittene ved brugen af Team for selvskades samtaleredskab "De 4 H'er".

​ 

Maria Zetter​​​qvist

Professor i klinisk psykologi ved institut for klinisk og eksperimentel medicin ved Linköping Universitet og tilknyttet børne og ungdomspsykiatrien i Linköping, Sverige. 

Maria har i mange år beskæftiget sig med de social og affektiv neurovidenskab. Hun satte med sit oplæg fokus på de psykosociale konsekvenser som Covid-19 pandemien potentielt førte med sig, herunder tiltagende selvskade særligt blandt unge der allerede var kendt med selvskadende adfærd.

Download Maria Zetterqvists oplæg: Maria Zetterqvist.pdf

 

Lotte Rubæk 

Psykolog, specialist i psykoterapi, leder af Team for selvskade i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstadens Psykiatri, og har derudover skrevet adskillige artikler og bøger om selvskade. 

Lotte holdt oplæg sammen med Mie Andersen, som er KU-studerende, psykiatribruger og tidligere PRIV-bruger. Sammen rettede de opmærksomheden mod de sårbare fællesskaber på de sociale medier. Lotte gav et indblik i selvskadens mange facetter online, samt hvilke fordele og risici de online fællesskaber bringer med sig. Mens Mies supplerede med personlige beretninger om, hvordan PRIV-netværket tilbød hende et fællesskab med ligestillede, men også hvordan hun i dag kan se, at det var med til at udvikle hendes selvskade.

Download Lotte Rubæks og Mie Andersens oplæg: Lotte Rubæk og Mie Andersen.pdf

 

Si​gne Ventzel

Ledende overlæge hos Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, AUH, Region Midt

Sammen med Michelle O. Kring, ledende overlæge ved Ungdomspsykiatrisk sengeafsnit og Klinik for ungdomsretspsykiatri, BUA, Aarhus Universitetshospital, Region Midt blev der sat fokus på, hvordan man i Region Midt håndterer selvskade på døgnafsnittene med særligt fokus på den koordineret indsats omkring brugere med svær selvskade, personlighedsforstyrrelse og hyppige indlæggelser.

Download Signe Ventzels og Michelle O. Kings oplæg: Signe Ventzel og Michelle O. King - Region Midt.pdf


Redaktør