Når bekymring eller tristhed fylder for meget

Nyt manualbaseret samtaleforløb til unge i alderen 13-17 år med tegn på mild til moderat angst/depression og etableret gruppeforløb 'FÅ STYR PÅ angsten' til forældre med børn på 6-12 år med samme tegn på mistrivsel som de unge. Formålet er, at bekymringer eller tristhed ikke kommer til at fylde for meget og i høj grad påvirke barnets/den unges dagligdag.

6-17 årige med tegn på mild til moderat angst/depression

Tegn på mistrivsel skal stemme overens med de hyppigste angst- og depressionslidelser hos børn og unge:

  • Generaliseret angst.
  • Separationsangst.
  • Social fobi og specifik fobi i mild til moderat grad.
  • Subklinisk til mild grad af depression og dystemi.


STIME tilbyder et nyudviklet manualbaseret behandlingsforløb og et etableret forældreforløb. Formålet med begge forløb er, at hverken tristhed eller bekymringer kommer til at fylde for meget og i høj grad påvirke barnets/den unges dagligdag.

Ny lettere behandling af unge på 13-17 år

Forældre og unge har tilsammen mindst seks samtaler med en behandler, som de taler med sammen og hver for sig. Imellem samtalerne øver de sig på det, de har lært. Den unge får vejledning og redskaber til at håndtere sine følelser på en måde, hvor   bekymringer eller tristhed ikke kommer til at fylde for meget.

Forældre og unge har tilsammen i alt syv samtaler med en behandler, hvor de får vejledning og redskaber til at skabe større bevidsthed om og bedre håndtering af svære tanker og følelser. Desuden er der et obligatorisk netværksmøde. Imellem samtalerne øver de sig på det, de har lært.

Manualbaseret behandling

Behandlingen er manualbaseret, og STIME har udviklet en manual med arbejdsark til fagpersoner i Pædagogisk Psykologiske Rådgivning eller andre instanser i kommunalt regi, der arbejder med børn, unge og familier inden for en psykologisk referenceramme. Manualen er funderet i en evidensbaseret transdiagnostisk tilgang til behandling af tegn på både angst og depression hos unge. 

Download pjece om forløb:

​Vejledende samtaler: Når bekymring eller tristhed fylder for meget

Etableret gruppeforløb til forældre med børn på 6-12 år: 'FÅ STYR PÅ angsten'

FÅ STYR PÅ angsten er et gruppeforløb til forældre. Forældrene får vejledning og redskaber til selv at kunne håndtere og afhjælpe barnets angst og forebygge, at angsten kommer til at styre barnets og familiens liv.

Et forløb består af tre workshops med op til otte andre forældrepar. Imellem workshops får forældrene hjemmeopgaver, hvor de arbejder med sig selv og deres barn.

FÅ STYR PÅ angsten er et selvhjælpsprogram baseret på kognitive adfærdsterapeutiske principper. Programmet er udviklet og ejet af Center for Angst ved Københavns Universitet til forældre og afprøvet med gode resultater i Danmark. I STIME består forløbet af to workshops fra dette program, som vi har udvidet med en tredje opfølgende workshop.

Redaktør