Når svære følelser fører til selvskade

Nyt manualbaseret samtaleforløb til unge i alderen 12-17 år med tegn på og optagethed af selvskadende adfærd. Formålet er at hjælpe unge med at forstå selvskade og håndtere deres følelser på en mere hensigtsmæssig måde, så selvskaden bliver reduceret.

12-17 årige med tegn på og optagethed af selvskadende adfærd

Tegn på den selvskadende adfærd skal som minimum vise sig ved, at barnet/den unge:

  • Har aktuelle tanker om at selvskade.
  • Mindst en gang inden for de seneste tre måneder har udøvet direkte (ikke-suicidal) selvskade (fx skåret sig, brændt sig, kradset sig til blods, slået sig eller slået en kropsdel ind i noget).

Ny lettere behandling af unge

Barnet/den unge har et forløb med mindst seks samtaler med en behandler. Forældrene deltager i den indledende og den afsluttende samtale. Imellem samtalerne øver barnet/den unge sig på det, der er blevet gennemgået.

Formålet med forløbet er, at barnet/den unge forstår selvskade og bliver mere bevidst om sine følelser og oplevelser og dermed reducerer den selvskadende adfærd.

Manualbaseret behandling

Behandlingen er manualbaseret, og STIME har udviklet en manual med arbejdsark til fagpersoner i Pædagogisk Psykologiske Rådgivning eller andre instanser i kommunalt regi, der arbejder med børn, unge og familier inden for en psykologisk referenceramme.

Manualen er funderet i evidensbaserede metoder fra Sverige og USA. Manualen er en forkortet udgave af behandlingsmanualen ERITA, som er udviklet i Sverige i forbindelse med det Nationale Selvskadeprojekt.

Behandlingen beror på 3. bølge kognitiv adfærdsterapi, der går ud på at ændre uhensigtsmæssig adfærd ved at øge forståelsen for og reguleringen af svære følelser frem for at undgå dem. 


Redaktør