Når svære følelser fører til selvskade

Manchetekst...

Børn og unge på 12-17 år med tegn på og optagethed af selvskadende adfærd

Tegn på den selvskadende adfærd skal som minimum vise sig ved, at barnet/den unge:
  • Har aktuelle tanker om at selvskade.
  • Mindst en gang inden for de seneste tre måneder har udøvet direkte (ikke-suicidal) selvskade (fx skåret sig, brændt sig, kradset sig til blods, slået sig eller slået en kropsdel ind i noget).

Behandlingsforløb med vejledende samtaler

Barnet/den unge har i alt seks samtaler med en behandler. Forældrene deltager i den indledende og den afsluttende samtale. Imellem samtalerne øver barnet/den unge sig på det, der er blevet gennemgået. Formålet med forløbet er, at barnet/den unge:

Målet med behandlingen

Barnet/den unge forstår selvskade og bliver mere bevidst om sine følelser og oplevelser og dermed reducerer den selvskadende adfærd.

Manualbaseret behandling

STIME har udviklet en manual med arbejdsark til fagpersoner i PPR eller andre instanser i kommunalt regi, der arbejder med børn, unge og familier inden for en psykologisk referenceramme. Manualen er funderet i evidensbaserede metoder fra Sverige og USA. Manualen er en forkortet udgave af behandlingsmanualen ERITA, som er udviklet i Sverige i forbindelse med det Nationale Selvskadeprojekt.
Behandlingen beror på 3. bølge kognitiv adfærdsterapi, der går ud på at ændre uhensigtsmæssig adfærd ved at øge forståelsen for og reguleringen af svære følelser frem for at undgå dem.

Skræddersyet undervisnings- og supervisionsforløb til behandlerne

Som udgangspunkt er behandlerne psykologer eller tilsvarende efteruddannet. Behandlerne skal som minimum have gennemgået uddannelsen på sporet, inden de kan starte et forløb op. Sideløbende med igangværende behandlingsforløb skal behandlerne deltage i gruppesupervision i Børne- og ungdomspsykiatrien.
 

Redaktør