Når tanker om krop og mad fylder for meget

​Manchettekst...

Børn og unge på 10-17 år med tidlige tegn på spiseforstyrrelse

De tidlige tegn kan overordnet handle om, at barnet/den unge:
  • Har høj utilfredshed og en overoptagethed af krop og/eller kost og/eller adfærd.
  • Ændrer sit forhold til kost, krop og motion eller begynder at isolere sig og undgå bestemte ting, steder eller personer.

Behandlingsforløb med vejledende samtaler

Barnet/den unge og forældre har i alt seks terapisamtaler med en behandler, der har til formål at støtte dem i en sund udvikling samt forebygge og hjælpe den unge med at regulere sine følelser og handle mere hensigtsmæssig.
Imellem samtalerne arbejder familien med det, der er blevet gennemgået i sessionen. Undervejs kan det være relevant at inddrage søskende, lærere eller andre relationer efter aftale.
De 10-12-årige tilbydes som udgangspunkt forældresamtaler frem for familiesamtaler.

Målet med den familiebaserede behandling

At støtte børn og unge med tidlige tegn på en spiseforstyrrelse i en sund udvikling og forebygge, at deres udfordringer udvikler sig til en decideret spiseforstyrrelse.

Manualbaseret behandling

STIME har udviklet en manual med arbejdsark til fagpersoner i PPR eller andre instanser i kommunalt regi, der arbejder med børn, unge og familier inden for en psykologisk referenceramme. Manualen er en tilpasset udgave af et mere omfattende familiebaseret behandlingsforløb i Københavns Kommunes Rådgivnings- Og Behandlingsenhed for Unge med Spiseforstyrrelser (ROBUS). STIMEs indsats har særligt fokus på psykoedukation og eksternalisering samt på kost, spisning og andre adfærdsændringer.
Indsatsen på dette spor er primært rettet mod unge i alderen 12-17 år. Vi tilbyder også vejledende samtaler til forældre med børn i alderen 10-12 år, men forløbet til den yngre målgruppe er et appendiks til manualen og fremstår på den måde ikke selvstændigt.

Skræddersyet undervisnings- og supervisionsforløb til behandlerne

Som udgangspunkt er behandlerne psykologer eller tilsvarende efteruddannet. Behandlerne skal som minimum have gennemgået uddannelsen på sporet, inden de kan starte et forløb op. Sideløbende med igangværende behandlingsforløb skal behandlerne deltage i gruppesupervision i Børne- og ungdomspsykiatrien.
 
Redaktør