Når tanker om krop og mad fylder for meget

Nyt manualbaseret samtaleforløb til familier med børn og unge i alderen 10-17 år med tidlige tegn på en spiseforstyrrelse. Formålet er at støtte børn og unge i en sund udvikling og forebygge, at deres udfordringer udvikler sig til en decideret spiseforstyrrelse. 

Børn og unge på 10-17 år med tidlige tegn på spiseforstyrrelse

De tidlige tegn kan overordnet handle om, at barnet/den unge:

  • Har høj utilfredshed og en overoptagethed af krop og/eller kost og/eller adfærd.
  • Ændrer sit forhold til kost, krop og motion eller begynder at isolere sig og undgå bestemte ting, steder eller personer.

Nye familievejledende samtaler

Unge på 12-17 år og deres forældre har sammen et forløb med mindst fem samtaler med en behandler. Forældre til børn på 10-12 år tilbydes som udgangspunkt forældresamtaler frem for familiesamtaler

Imellem samtalerne arbejder familien med det, der er blevet gennemgået i sessionen.

Formålet med forløbet er at støtte familien i en sund udvikling samt forebygge og hjælpe børnene/de unge med at regulere deres følelser og handle mere hensigtsmæssigt.

Manualbaseret behandling

Behandlingen er manualbaseret, og STIME har udviklet en manual med arbejdsark til fagpersoner i Pædagogisk Psykologiske Rådgivning eller andre instanser i kommunalt regi, der arbejder med børn, unge og familier inden for en psykologisk referenceramme.

Manualen har særligt fokus på psykoedukation og eksternalisering samt på kost, spisning og andre adfærdsændringer og er en tilpasset udgave af et mere omfattende familiebaseret behandlingsforløb i Københavns Kommunes behandlingsenhed ROBUS.

Indsatsen er primært rettet mod unge i alderen 12-17 år. Vi tilbyder også vejledende samtaler til forældre med børn i alderen 10-12 år, men forløbet til den yngre målgruppe er et appendiks til manualen.


Redaktør