Når udfordringer med uro, opmærksomhed eller impulsivitet er en udfordring

​Manchettekst...

Børn på 3-10 år, der har udfordringer med uro, opmærksomhed eller impulsivitet

Barnets udfordringer er funktionsnedsættende i forhold til jævnaldrende og skal blot være til stede i én kontekst så som:
  • Det er svært for barnet at holde hænder og fødder i ro og blive på sin plads.
  • Barnet bliver let afledt og gør ofte ikke opgaver/leg færdige.
  • Barnet afbryder og har svært ved at vente på, at det bliver sin tur.
STIME tilbyder to forældreprogrammer: ’New Forest Parenting Program’ og ’Forældrepiloterne’.

New Forest Parenting Program

New Forest Parenting Program er forløb til familier med børn, der har udfordringer med uro, opmærksom­hed eller impulsivitet. Formålet med forløbet er at vejlede forældre og give dem værktøjer, der kan være med til at skabe mere positive rammer for deres barn og familiens trivsel.

Vejledende samtaler

Under forløbet har familien i alt otte samtaler med en behandler, hvoraf nogle kan foregå i hjemmet. Forældrene deltager i alle samtaler, og barnet er med omkring tre gange sammen med sine forældre.

Teoretisk og metodisk tilgang

’New Forest Parenting Program’ bygger på udviklingsteorier, teorier om social læring, adfærdsteori og kognitiv adfærdsterapi. Programmet er udviklet og ejet af førende ADHD-forskere og specialister ved Southampton University i Sydengland til børn i alderen 3-11 år med ADHD. Det har vist sig at være effektivt til at reducere uro og impulsivitet samt øge opmærksomheden hos børn. Men det kan også anvendes til en bredere målgruppe med lignende vanskeligheder.

Find pjece om forløbet i boksen til højre.

Forældrepiloterne

Forældrepiloterne er et kort og primært gruppebaseret uddannelsesforløb, der er udviklet i STIME. Forløbet giver forældre viden og redskaber til at understøtte deres barn i at udvikle og få nye færdigheder.
Forældrepiloterne er primært udviklet som et gruppeformat, men forløbet kan ud fra en faglig vurdering og forældrenes præferencer blive tilbudt som et individuelt forløb.

Gruppeforløb

Forældrene kommer i en gruppe med op til i alt otte forældrepar. To gruppeledere varetager gruppeforløbet og de i alt fire møder af 2,5 times varighed. Begge gruppeledere skal have god erfaring med målgruppen, og mindst en af dem skal være psykolog.

Individuelt forløb

Et individuelt forløb kan være relevant for forældre, der på grund af sproglige, kognitive, personlige eller andre vanskeligheder ikke egner sig til gruppeforløb. Familien får tilknyttet en ’gruppeleder’, der arbejder tættere sammen med dem end i et gruppeforløb. I det individuelle forløb varer det første møde 2 timer og de resterende tre møder varer hver 1 ½ time. 

Teoretisk tilgang

Forældrepiloterne har udgangspunkt i Lev S. Vygotskys teori om ’Zonen for nærmeste udvikling’ og er baseret på metoder, udviklet til børn med ADHD og lignende vanskeligheder med uro, opmærksomhed og impulsivitet.

Find pjece om forløbet i boksen til højre.

Redaktør