Når uro, opmærksomhed eller impulsivitet er en udfordring

Gruppeforløb 'Forældrepiloterne' og etableret samtaleforløb 'New Forest Parenting Program' til forældre med børn på 3-10 år, der har udfordringer med uro, opmærksomhed eller impulsivitet. Formålet med forløbet er at give forældre viden, vejledning og redskaber, der kan skabe mere positive rammer for deres barn og familiens trivsel og derigennem styrke barnets udvikling. ​​​

Børn på 3-10 år, der er udfordret med uro, opmærksomhed eller impulsivitet

Barnets udfordringer er funktionsnedsættende i forhold til jævnaldrende og skal blot være til stede i én kontekst så som:

  • Det er svært for barnet at holde hænder og fødder i ro og blive på sin plads.
  • Barnet bliver let afledt og gør ofte ikke opgaver/leg færdige.
  • Barnet afbryder og har svært ved at vente på, at det bliver sin tur.


STIME tilbyder det etablerede samtaleforløb 'New Forest Parenting Program' og et nyudviklet gruppeforløb 'Forældrepiloterne'. Formålet med begge forløb er at vejlede forældrene og give dem redskaber, så de bedre kan håndtere deres barns udfordringer og skabe gode rammer for en positiv udvikling.

Nyt gruppeforløb: 'Forældrepiloterne'

STIME har udviklet et kort uddannelsesforløb 'Forældrepiloterne', der primært er udviklet som et gruppeformat med i alt fire møder. Ud fra en faglig vurdering og forældrenes præferencer kan Forældrepiloterne blive tilbudt som et individuelt forløb. 

På møderne deltager op til otte forældrepar uden børn sammen med to gruppeledere, hvoraf mindst en af dem er psykolog. Imellem møderne har forældrene hjemmeopgaver, hvor de ud fra en manual arbejder med sig selv og deres barn.

Teoretisk tilgang

Forældrepiloterne har udgangspunkt i Lev S. Vygotskys teori om 'Zonen for nærmeste udvikling' og er baseret på metoder, udviklet til børn med ADHD og lignende vanskeligheder med uro, opmærksomhed og impulsivitet.

Download pjece om forløb 

Etableret samtaleforløb: 'New Forest Parenting Program'

Forløb på i alt otte samtaler, hvoraf nogle kan foregå i hjemmet. Forældrene deltager i alle samtaler, og barnet er med omkring tre gange sammen med sine forældre.

Teoretisk tilgang

'New Forest Parenting Program' er et engelsk program, der er baseret på den seneste forskning og velafprøvet med gode resultater internationalt og i Danmark. Programmet bygger på udviklingsteorier, teorier om social læring, adfærdsteori og kognitiv adfærdsterapi.

Programmet er udviklet og ejet af førende ADHD-forskere og specialister ved Southampton University i Sydengland til børn i alderen 3-11 år med ADHD. Det har vist sig at være effektivt til at reducere uro og impulsivitet samt øge opmærksomheden hos børn. Men det kan også anvendes til en bredere målgruppe med lignende vanskeligheder. 

Redaktør