Alle forløb i STIME bliver varetaget af psykologer eller tilsvarende efteruddannede fagpersoner i kommunerne, der i som minimum er uddannet i det forløb, de varetager.

For at understøtte samtale- og gruppeforløb samt forstærke og vedligeholde en  positiv udvikling, er det muligt at inddrage fagpersoner fra læringsmiljøet og barnets/den unges øvrige netværk.