Målgrupper i fire spor

STIMEs indsats henvender sig til børn og unge i aldersgruppen 3-17 år, der er i psykisk mistrivsel og har udfordringer i relation til et af projektets i alt fire spor. Hvis barnet/den unge har behov for at blive udredt eller behandlet i psykiatrien, er et forløb i STIME som udgangspunkt ikke aktuelt. 


Alle forløb i STIME bliver varetaget af psykologer eller tilsvarende efteruddannede fagpersoner i kommunerne, der i som minimum er uddannet i det forløb, de varetager.

For at understøtte samtale- og gruppeforløb samt forstærke og vedligeholde en  positiv udvikling, er det muligt at inddrage fagpersoner fra læringsmiljøet og barnets/den unges øvrige netværk.