​​Nyt spor på vejGentagne tanker_2.jpg
Manual, uddannelse, guides og informationsmaterialer er under udvikling til et nyt spor. Sporet er målrettet børn og unge, der er udfordret af gentagne og styrende tanker og/eller​ handlinger. Afprøvning af indsatsen starter i 2024.

​​Kommunens behandlere

Det er kommunens behandlerne, der lokalt visiterer til STIME samt behandler og vejleder børn, unge og forældre. Disse behandlere er typisk psykologer eller medarbejdere med en terapeutisk efteruddannelse.​

De nære voksne

Det er vigtigt, at de voksne omkring børnene og de unge støtter op om løsningerne i hverdagen. Derfor er forældrene altid involveret i de lettere behandlingsforløb. Når det er relevant, har lærere og pædagoger ​mulighed for at få vejledning i, hvordan de støtter op om barnets eller den unges forløb.​​