Om indsatsen

Ny og tidlig indsats i nærmiljøet.

STIMEs indsats er forankret i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i seks af STIMEs kommuner og mere specialiseret end den, de fleste kommuner tilbyder. Indsatsen består overordnet af forløb med lettere behandling til børn, unge og deres familier samt gruppemøder for forældre. Til forløbene hører koncepter for uddannelse, supervision og rådgivning af behandlere i kommunerne samt materialer omkring vejledning og opsporing til læringsmiljøerne. 

Sporspecifikke forløb

Vi henvender os til børn og unge i aldersgruppen 3-17 år, der er i psykisk mistrivsel og har udfordringer i relation til et af projektets i alt fire spor. Hvis barnet/den unge har behov for at blive udredt eller behandlet i psykiatrien, er et forløb i STIME som udgangspunkt ikke aktuelt. 


En bred og sammenhængende indsats

STIMEs indsats er bred, og vi har udviklet tre nye behandlingsforløb til unge og et gruppeforløb til forældre. Til hver af disse forløb hører koncepter for uddannelse, supervision og rådgivning af behandlere i kommunerne samt materialer omkring vejledning 

Forløbene bliver varetaget af psykologer eller tilsvarende efteruddannede fagpersoner, der som minimum er uddannet i det forløb, de varetager. For at understøtte behandlingsarbejdet og forstærke og vedligeholde den positive udvikling, er det muligt at inddrage fagpersoner fra barnets/den unges læringsmiljø samt igangsætte støtte i læringsmiljøet og netværk som for eksempel sundhedssektoren.

Indsatsen foregår i kommunerne

Kommunerne visiterer børn og unge til forløb, afprøver indsatsen og gennemfører før- og eftermålinger på de deltagende familier. Det er også kommunerne, der opkvalificerer egne fagpersoner.

Psykiatrien uddanner og superviserer de udførende psykologer i kommunerne i at varetage behandlingen. Desuden tilbyder psykiatrien kommunerne let tilgængelig rådgivning i forhold til visitation, henvisning, videre udredning og behandling samt sparring i komplekse sager.


Redaktør