Om indsatsen

Nye borgernære tilbud og netværksindsatser.

STIME udvikler og afprøver nye former for lettere individuel behandling og gruppeforløb til børn og unge i psykisk mistrivsel og deres forældre. Indsatsen foregår i kommunalt regi og består af manualbaseret behandling med tilhørende koncepter for uddannelse, supervision og rådgivning af behandlere. Desuden vejlednings- og opsporingsmateriale til læringsmiljøerne.

En målrettet indsats i fire spor

STIMEs indsats henvender sig til børn og unge i alderen 3-17 år, der er i psykisk mistrivsel og har udfordringer i relation til et af projektets i alt fire spor. 


Indsatsen består overordnet af manualiseret behandling til børnene, de unge og deres familier med tilhørende koncepter for uddannelse, supervision og rådgivning af behandlere i kommunerne. Desuden er der vejlednings- og opsporingsmateriale til læringsmiljøerne.

Læs mere om de fire spor og de målrettede indsatser 

Uddannede fagpersoner og involvering af netværk

STIME udvikler og afprøver sporspecifikke forløb med individuel behandling til unge (og forældre) samt forældregrupper. Forløbene bliver varetaget af en psykolog eller tilsvarende efteruddannet fagperson, der i som minimum er uddannet i det forløb, som de varetager.
For at understøtte behandlingsarbejdet samt forstærke og vedligeholde den positive udvikling, er det muligt at inddrage fagpersoner fra barnets/den unges læringsmiljø samt igangsætte støtte i læringsmiljøet og netværk som for eksempel sundhedssektoren.

Nye bidrag til fremtidens indsats

Ny tværsektoriel samarbejdsform

Psykiatri og kommuner arbejder sammen på nye måder, der går på tværs af sektorer, organisationer og fag.

Nyt lokalt tilbud

Kommunerne har ikke tidligere tilbudt lettere behandling og terapeutiske forløb til børn og unge i psykisk mistrivsel og deres forældre i PPR-regi.

Fire nyudviklede behandlingsforløb

Projektet har udviklet tre nye manualbaserede behandlingsforløb til unge og et gruppebaseret forældreprogram.

Læs mere om projektet


Redaktør