Om projektet

Nytænkende udviklingsprojekt og tværsektorielt samarbejde om børn og unge i psykisk mistrivsel.

I STIME tager Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center og syv kommuner i Region Hovedstaden fælles ansvar for at hjælpe det stigende antal børn og unge i psykisk mistrivsel.

Vi går nye veje sammen for tidligt at opspore mistrivsel og tilbyde relevant og sammenhængende hjælp i nærmiljøet. Målet er øge trivslen og forebygge mere alvorlig psykisk sygdom.

Tidlig opsporing og relevant hjælp

STIME er et udviklingsprojekt og står for ’Styrket Tværsektoriel Indsats for børn og unges Mentale sundhed’. 

I projektet har psykiatri og kommuner et fælles mål om at gøre en forskel, inden problemerne vokser sig store og fører store personlige, familiemæssige og samfundsmæssige omkostninger med sig. Derfor arbejder vi tæt sammen og på nye måder ved at: 

  • Udvikle og afprøve indsatser baseret på evidens på området.
  • Rådgive og vejlede forældre og læringsmiljø i at understøtte en bedre trivsel.
  • Opkvalificere fagpersoner i at opspore tidligt, håndtere mistrivsel og hente yderligere hjælp.

Indsats i fire spor

STIME henvender sig til børn og unge i aldersgruppen 3-17 år, der er i psykisk mistrivsel og har udfordringer i relation til et af projektets i alt fire spor. Hvis barnet/den unge har behov for at blive udredt eller behandlet i psykiatrien, er et forløb i STIME som udgangspunkt ikke aktuelt.

Indsatsen er bred, og vi har udviklet tre nye behandlingsforløb til unge og et gruppeforløb til forældre. Til disse forløb hører koncepter for uddannelse, supervision og rådgivning af behandlere i kommunerne samt materialer omkring vejledning og opsporing til læringsmiljøerne. 

Tværsektorielt samarbejde

STIME er organiseret i kommunernes Pædagogisk Psykologiske Rådgivning med undtagelse af København, hvor projektet er tilknyttet Rådgivnings- Og Behandlingsenhed for Unge med Spiseforstyrrelser.

Kommunen visiterer til og afprøver forløb, gennemfører før- og eftermålinger på de deltagende familier og opkvalificerer egne fagpersoner. Børne- og ungdomspsykiatrien uddanner og superviserer kommunernes psykologer og tilbyder kommunerne let tilgængelig rådgivning.

Redaktør