Se kort animationsfilm om STIME

Et veletableret sam​­ar­bejde

I STIME tager psykiatri og kommuner i Region Hovedstaden fælles ansvar for at hjælpe børn og unge i psykisk trivsel, inden deres problemer vokser sig større. De ligeværdige samarbejdspartnere omsætter den bedste viden fra begge sektorer og tilbyder en sammenhængende indsats, der er tæt på familiernes hverdag.​

Læs om samarbejdet​

En relevant indsats i nærmiljøe​​t

STIME omsætter det bedste fra børne- og ungdomspsykiatrien og kommunerne til en sammenhængende og tidlig indsats, der er tæt på børnenes og de unges hverdag. Kommunerne leverer indsatsen og opsporer, visiterer og behandler de børn og unge, der er i psykisk mistrivsel og har behov for hjælp.​ 

Hent pjece om STIME

Målgrupper i fire spor​

STIME hjælper børn og unge i alderen 3-17 år, der er i psykisk mistrivsel uden behov for at komme i psykiatrien. Indtil videre har kommuner og børne- og ungdomspsykiatri sammen udviklet og implementeret fem nye lettere behandlingsforløb til børn og unge med udfordringer, der relaterer sig til fire spor.​

​​Læs om de fire spor

Nye kommuner e​r velkomne 

Kommuner i Region Hovedstaden kan komme med i STIME som enten bruger eller partner. Brugermodellen er for kommuner, som ønsker at implementere og drifte lettere behandling til børn og unge på et eller flere af STIMEs spor. Partnermodellen er for dem, som ønsker at ​være med helt inde i maskinrummet og have indflydelse på udviklingen.​

Læs hvordan nye kommuner med

​Konta​kt STIMEs sekretariat

Laura Eiler Wogensen, tværkommunal projektleder
Mobil: 3035 3148
​Mail: Lauwog@gladsaxe.dk

Lisbet Tuxen, regional projektleder
Mobil: 2921 4456
Mail: Lisbet.tuxen@regionh.dk


Kontakt STIMEs partnere​