Kort animationsfilm om STIME​

Veletableret sam­ar­bejdsplatform​

I STIME tager børne- og ungdomspsykiatrien
og kommuner i Region Hovedstaden fælles ansvar for at hjælpe børn og unge i psykisk mistrivsel. De ligeværdige partnere i samarbejdet omsætter den bedste viden fra begge sektorer og tilbyder en sammenhængende indsats, der er tæt på børnenes og de unges hverdag.

Læs om samarbejdet​

Tidlig indsats i kommunen

STIME udvikler og tilbyder relevant hjælp til børn og unge og vejleder deres voksne i at støtte op om en positiv udvikling. Vi opsporer og screener systematisk, så børnene og de unge tidligst muligt kan blive visiteret til den rette hjælp. Det er kommunerne, der har kontakten til borgerne og varetager indsatsen til STIMEs målgruppe. 

Læs om indsatsen ​​
Hent pjece om STIME​

Målgrupper i fire spor​

STIME hjælper 3-17 årige i psykisk mistrivsel, der har udfordringer inden for et af fire spor: 

  • Når svære følelser fører til selvskade
  • Når tanker om krop og mad fylder for meget
  • Når bekymring eller tristhed fylder for meget
  • Når uro, opmærksomhed eller impulsivitet er en udfordring

Børn og unge, der har behov for at blive udredt eller behandlet i psykiatrien, er ikke i målgruppen.​

​​Læs om de fire spor

Nye kommuner er velkomne

STIME er for alle kommuner i Region Hovedstaden. Kommunen kan enten være bruger eller partner i samarbejdet. Brugermodellen er for kommuner, som ønsker at implementere og drifte lettere behandling til børn og unge på et eller flere af STIMEs spor. Som partner har kommunen de samme muligheder som brugerne, men derudover er det muligt at komme med helt ind i maskinrummet og få indflydelse på udviklingen.

Læs hvordan nye kommuner kommer med

Henvendelser om samarbejdet

​Laura Eiler Wogensen
Tværkommunal projektleder
Mobil: 3035 3148
Mail: lauwog@gladsaxe.dk

Lisbet Tuxen
Regional projektleder
Mobil 2921 4456
Mail: lisbet.tuxen@regionh.dk

Borgere skal henvende sig til egen kommune