Forstå STIME på 2 minutter

Understand STIME in 2 minutes

Fælles ansvar og sam­ar­bejde

I STIME samarbejder børne- og ungdomspsykiatrien og 20 kommuner i Region Hovedstaden om at hjælpe børn og unge i psykisk mistrivsel. 

De ligeværdige partnere omsætter den bedste viden fra begge sektorer og tilbyder en sammenhængende og målrettet indsats, der er tæt på børnenes og de unges hverdag.

Alle kommuner i regionen er velkomne.

Læs om samarbejdet​

Læs hvordan nye kommuner kommer med​

Tidlig indsats i kommunen

STIME udvikler og tilbyder relevant hjælp til børn og unge og vejleder deres voksne i at støtte op om en positiv udvikling. 

Vi opsporer og screener systematisk, så børnene og de unge tidligst muligt kan blive visiteret til den rette hjælp. 

Det er kommunerne, der har kontakten til borgerne og varetager indsatsen til STIMEs målgruppe. 

Læs om indsatsen ​​

Hent pjece om STIME​

Målgrupper i fire spor​

STIME hjælper 3-17 årige i psykisk mistrivsel med udfordringer inden for et af fire spor: 

  • Når svære følelser fører til selvskade
  • Når tanker om krop og mad fylder for meget
  • Når bekymring eller tristhed fylder for meget
  • Når uro, opmærksomhed eller impulsivitet er en udfordring

Et femte spor 'Når gentagne tanker og handlinger tager styringen' er under udvikling.​

Børn og unge med behov for at komme i ​psykiatrien, er ikke i målgruppen.​

​​Læs om de fire spor

Kontakt os om samarbejdet

​Laura Eiler Wogensen
Tværkommunal projektleder
Mobil: 3035 3148
Mail: lauwog@gladsaxe.dk

Lisbet Tuxen
Regional projektleder
Mobil 2921 4456
Mail: lisbet.tuxen@regionh.dk

Borgere skal henvende sig til egen kommune.​