Alle kommuner i Region Hovedstaden er inviteret

Efter en fireårig projektperiode er STIME nu en permanent samarbejdsplatform for region og kommuner i hovedstaden, der ønsker at tage fælles ansvar og give børn og unge med begyndende psykiske vanskeligheder hjælp tidligt og tæt på deres hverdag.​
Se en kort film om STIME her.

Samarbejdsplatform ​

Alle otte partnere i STIME fortsætter samarbejdet, når udviklingsprojektet slutter til foråret 2022. Alle kommuner i Region Hovedstaden kan komme med i samarbejdet. ​Visionen er, at STIME bliver den foretrukne samarbejdsplatform for regionen og de​ kommuner, der ønsker at tage fælles ansvar for børn og unge i psykisk mistrivsel. 

​Projekt

I STIME tager Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center og syv kommuner i Region Hovedstaden fælles ansvar for at hjælpe det stigende antal børn og unge i psykisk mistrivsel. Vi går nye veje sammen for tidligt at opspore mistrivsel og tilbyde relevant og sammenhængende hjælp i nærmiljøet. Målet er at ​øge trivslen og forebygge mere alvorlig psykisk sygdom.​

Læs mere om projektet her.​


Indsats

STIMEs indsats er forankret i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i seks af STIMEs kommuner og er mere specialiseret end den, de fleste kommuner tilbyder. Indsatsen består overordnet af forløb med lettere behandling til børn, unge og deres familier samt gruppemøder for forældre. Til forløbene hører koncepter for uddannelse, supervision og rådgivning af behandlere i kommunerne samt materialer omkring vejledning og opsporing til læringsmiljøerne.

Læs mere om indsatsen her.