​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

En relevant indsats i nærmiljøet

​STIME omsætter det bedste fra børne- og ungdomspsykiatrien og kommunerne til en sammenhængende og tidlig indsats, der er tæt på børnenes og de unges hverdag. Kommunerne leverer indsatsen og opsporer, visiterer og behandler de børn og unge, der er i psykisk mistrivsel og har behov for hjælp.

Hjælp til en udsat ​​gruppe

STIME hjælper børn og unge i alderen 3-17 år, der er i psykisk mistrivsel uden behov for at blive udredt eller behandlet i psykiatrien. Indsatsen er målrettet udfordringer i fire spor:​

Det er vigtigt, at de voksne omkring børnene og de unge støtter op om løsningerne i hverdagen. Derfor er forældrene altid involveret i de lettere behandlingsforløb. Når det er relevant, har lærere og pædagoger mulighed for at få vejledning i, hvordan de støtter op om barnets eller den unges forløb.​

Systematik, sammenh​æng og samarbejde

STIMEs indsats bygger på tre grundsten, der er med til at sikre rettidig og struktureret hjælp til børnene og de unge, der sker tæt på deres hverdag og med støtte fra deres voksne:

1. Tidlig opsporing og præcis visitation
2. Lettere behandlingsforløb
3. Støtte i læringsmiljøet

For at sikre et højt fagligt niveau er der indbygget kompetenceudvikling på alle tre områder, og behandlerne er som udgangspunkt psykologer eller tilsvarende efteruddannet. ​

Lettere behandlings​forløb som omdrejningspunkt

Til de lettere behandlingsforløb knytter sig koncepter for uddannelse, supervision og rådgivning af behandlere i kommunerne ​ Der er desuden materialer omkring vejledning og opsporing til læringsmiljøerne. ​​

Hvis en familie indledningsvist bliver vurderet til at få gavn af et forløb i STIME, foretager kommunen en systematisk visitation og vurderer, hvilken indsats der er relevant. Hvis STIME ikke er relevant, bliver familien henvist videre i kommunen eller til psykiatrien.​

Redaktør