​​​​​​​​​​​​

Et veletableret samarbejde

I STIME tager psykiatri og kommuner i Region Hovedstaden fælles ansvar for at hjælpe børn og unge i psykisk trivsel, inden deres problemer vokser sig større. De ligeværdige samarbejdspartnere omsætter den bedste viden fra begge sektorer og tilbyder en sammenhængende indsats, der er tæt på familiernes hverdag.

​Gevinster ved samarb​​ejdet i STIME

  1. Systematisk opsporing og screening
    Sikrer tidlig og fagligt funderet stillingtagen til, hvilken kommunal eller regional indsats, der vil være den rette til at hjælpe et barn eller en ung i psykisk mistrivsel.
  2. Relevant hjælp tæt på hverdagen
    Familier med børn og unge i psykisk mistrivsel, der ikke har behov for at komme i psykiatrien, får nem adgang til relevant hjælp: Rettidig, koordineret og baseret på aktuelt bedste viden om det, der virker.
  3. Uddannelse og kompetenceudvikling i kommunerne
    De kommunale behandlere varetager klinisk arbejde i form af lettere behandling. Dette kan være med til at tiltrække og fastholde psykologer i kommunal praksis. Fagpersoner omkring børn og unge bliver opkvalificeret i

Læs mere om indsatsen

Tydelig fordeling af​​​ roller og ansvar

Foruden fælles udviklingsopgaver og udveksling af viden og erfaring, er de to sektorers opgaver tydeligt fordelt.

Selve indsatsen bliver leveret af kommunerne, der opsporer børn og unge, der har behov for hjælp.
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center bidrager med specialiseret viden om udvikling af nye indsatser og klæder gennem uddannelse, supervision og løbende rådgivning primært psykologer i kommunerne på til at kunne levere lettere behandling.

Fleksible mulighed​​​er for implementering

Det er vigtigt, at STIME kan realisere og imødekomme den enkelte kommunes måde at organisere sig og prioritere på. Derfor kan kommunen vælge, om den ønsker at være bruger eller partner i samarbejdet, om den implementerer et eller alle spor og, hvor i organisationen indsatsen skal være forankret.

Brugermodellen er for kommuner, som ønsker at implementere og drifte lettere behandling til børn og unge på et eller flere af STIMEs spor. Partnermodellen er for kommuner, som ønsker at være med helt inde i maskinrummet og have indflydelse på udvikling af samarbejde og indsats.


Redaktør