​​​​​​​

Nye kommuner er velkomne

Alle kommuner i Region Hovedstaden kan blive en del af STIMEs tværsektorielle samarbejdsplatform som enten bruger eller partner. Brugermodellen er for kommuner, som ønsker at implementere og drifte lettere behandling til børn og unge på et eller flere af STIMEs spor. Partnermodellen er for kommuner, som ønsker at være med helt inde i maskinrummet og have indflydelse på udviklingen af samarbejde og indsatser


Tilbud til nye ko​​​mmuner

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden har fuld finansiering til at drive, udvikle og udbrede STIME til flere kommuner. Det er som udgangspunkt vederlagsfrit for kommuner at deltage i samarbejdet og få adgang til STIMEs indsats med lettere behandlingsforløb, kompetenceudvikling, rådgivning og materialer. Kommunen skal dog selv dække udgifter til implementering, timeforbrug og transport.

​Nye kommuner er velkomne

STIME er for alle kommuner i regionen, og kommunen kan vælge at deltage som enten bruger eller partner i samarbejdet.

​Rammerne for samarbejdet i STIME er beskrevet i et kommissorium. Nye kommuner vil blive tilbudt rådgivning og implementering i en periode på op til 15 måneder fra første afklarende møde til fuld implementering af en eller flere indsatser.​.

Læs mere om indsatsen

Det får kommunen som bruger

  • Rådgivning i forhold til implementering.
  • Adgang til uddannelse og supervision i de forløb, der er udviklet i STIME.
  • Adgang til rådgivning af psykologer i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i forhold til behandling.
  • Adgang til materialer, der knytter sig til kommunens spor ifm. opkvalificering og rekruttering.
  • Adgang til fælles partnerskabslogo og kommunikationsmaterialer.
  • Invitation til at være medafsender på fælles kommunikation og omtale.
  • Mulighed for at deltage i forskningsprojekter.

Det får kommunen s​​​om partner

Foruden samme adgang som brugerne, får kommunen som partner også:

  • Mulighed for at indgå i arbejdet med at videreudvikle eksisterende indsatser og udvikle nye.
  • Mulighed for at sikre sammenhæng til øvrige indsatser i kommunalt og regionalt regi.
  • Indflydelse på forskning, der knytter sig til indsatserne.

Læs mere om sam­ar­bejdet​

Redaktør