Psykoterapeutisk Center Stolpegård

Velkommen til

Psykoterapeutisk Center Stolpegård
- en del af Region Hovedstadens Psykiatri

Psykoterapeutisk Center Stolpegård har en mangeårig erfaring med at tilbyde behandling for ikke-psykotiske lidelser.

Centret varetager psykoterapeutisk behandling af voksne med angst, tvangssymptomer, personlighedsforstyrrelser og psykiske vanskeligheder knyttet til stress og traumer.

Behandlingen har fokus på at mestre symptomer bedre og frigøre egne ressourcer. Vi inddrager ofte pårørende i behandlingen.

Vi anvender veldokumenterede metoder, og forskning er en integreret del af vores behandling, så vi løbende kan udvikle og optimere behandlingen.


 

​NB!​ ​Patienter me​d BED modtages ikke længere!
Fra d. 15. januar 2016 modtager Psykoterapeutisk Center Stolpegård ikke længere nye henvisninger på patienter med Tvangsoverspisning (BED), da den 3-årige projektperiode, der var finansieret af midler fra Sundhedsstyrelsens Satspulje, er udløbet.  

​Patienter med Tvangsoverspisning kan evt. henvende sig igen til sin praktiserende læge for at få hjælp. Desuden kan man evt. henvende sig til Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS, telefon 3536 4913, lms@spiseforstyrrelser.dk), hvor man kan modtage forskellige former for støtte og aktiviteter for mennesker med spiseforstyrrelser.