For fagfolk

​Til sundhedspersonale i OPUS.

Nedenfor kan I læse om, hvilke inklusions- og eksklusionskriterier, der er for deltagelse i studiet.

Inklusionskriterier:

  1. Mindst 18 år
  2. I behandling for psykose i OPUS med ICD10 diagnose som F20 (dog ikke F20.6) og F22
  3. Mindst 3 måneders varende remission af psykotiske symptomer (bedømt ud fra SAPS) og med minimum 13 måneder tilbage i OPUS behandling
  4. I behandling med antipsykotisk medicin, som tages dagligt eller fås som depot
  5. Danskkundskaber, som muliggør interview uden tolk
  6. I stand til at give et informeret samtykke.

Eksklusionskriterier:

  1. Har en dom til behandling
  2. I behandling med clozapin
  3. Graviditet eller amning
  4. Tidligere indlæggelse i psykiatrien pga. psykotisk tilbagefald på trods af behandling med antipsykotisk medicin eller i forbindelse med udtrapning heraf.


Flowchart  over patientens deltagelse i projektet (Klik på billedet nedenfor for at få det i stort format)


Redaktør