Om projektet

​TAILOR er et lodtrækningsforsøg, der har til formål at undersøge effekten af udtrapning af antipsykotisk medicin versus vedligeholdelsesbehandling for patienter i OPUS behandling.

Forsøget inkluderer 250 patienter, der ved lodtrækning fordeles til enten at modtage vedligeholdelsesbehandling eller udtrapning af antipsykotisk medicin.

Der foretages psykopatologisk interview, undersøgelse af bivirkninger og fysisk helbred, neurokognitiv test og interview om funktion i hverdagslivet.

Forsøget er godkendt af Videnskabsetisk Komite for Region Hovedstaden, journalnummer 53322 samt Datatilsynet, og retningslinjer for god klinisk praksis vil blive overholdt.

Udtrapning af antipsykotisk medicin

Deltagelse i forsøget med udtrapning af antipsykotisk medicin tilbydes patienter, der har været fri for psykotiske sympto​mer i 3 måneder og som har mindst 13 måneder tilbage i OPUS behandlingen. Udtrapningen sker for 125 patienter i tæt samarbejde med behandlere i OPUS og forsøget varer således et år for den enkelte deltager. Udtrapningen sker efter en vejledning udarbejdet til forsøget. Den kan til enhver tid tilsidesættes såfremt patientens tilstand kræver det. De øvrige 125 patienter følger vedligeholdelsesbehandling

Støtte

TAILOR støttes økonomisk af Region Hovedstadens Forskningsfond, Regionernes Medicinpulje og Trygfonden bevillings-ID109436​

Redaktør