For fagfolk

​Til sundhedspersonale i OPUS og F-ACT.

Nedenfor kan I læse om, hvilke inklusions- og eksklusionskriterier, der er for deltagelse i studiet.

 

For at kunne deltage i projektet skal patienten opfylde følgende kriterier

  • F20 diagnose
  • 18-65 år
  • Været i behandling med antipsykotisk medicin i minimum 4 måned
  • Ønsker og er motiveret for udtrapning af medicin

 

Eksklusionskriterier:

  • Pt. har en dom til behandling
  • Ude af stand til at underskrive et samtykke
  • Aktuelt øget selvmordsrisiko


Redaktør