Info til deltagere

Er du i medicinsk behandling for skizofreni og ønsker at trappe ned eller ud af din medicin. Eller måske er du allerede i gang med at trappe dig selv ned i din medicin, på egen hånd eller i samarbejde med din læge.  Hvis du er, vil vi gerne tilbyde dig at deltage i projekt Tailor. I projekt Tailor undersøger vi hvordan udtrapning af antipsykotisk medicin påvirker oplevelsen af personlig recovery. 


Hvem kan være med?

For at kunne deltage i projektet skal du opfylde følgende:

  • F2 diagnose
  • 18-65 år
  • Været i behandling med antipsykotisk medicin i minimum 4 måneder
  • Ønsker og/ eller er i gang med nedtrapning af medicin

Hvad siger du Ja til:

  • Deltagelse i projektet forløber over 2 år.
  • I forbindelse med beslutning om nedtrapning, kontakter din primære læge eller kontaktperson projektet, og du vil blive kontaktet med henblik på en fyldestgørende infosamtale over tlf. eller face to face
  • Du inviteres herefter til samtale med en forskningsmedarbejder, hvor forskellige tests og interview vil blive gennemført. Du belønnes med et gavekort på 500 kr. for deltagelse.
  • Efter første samtale vil det være månedlige telefonsamtaler med forskningsmedarbejder det første år, og det andet år telefonsamtaler hvert kvartal.
  • Efter 1 og 2 år inviteres du til follow up samtaler med en forskningsmedarbejder. Du vil blive belønnet med et gavekort på 500 kr. ved deltagelse.
  • Du vil få mulighed for at benytte en APP på din telefon, som har fokus på at støtte personlig læring, øget selvindsigt og recovery ved psykisk sygdom. Du vil blive oplært og støttet i brugen af APP. Det vil kræve at du selv har en telefon med android og Apple tilgang. www.monsenso.com


Særlig vigtig information

Nedtrapning af medicin kan give risiko for tilbagefald af symptomer. Forskning og erfaring viser, at enkelte patienter i en længere periode kan opleve tilbagefaldssymptomer eller symptomer på medicinudtrapningen, indtil tilstanden stabiliserer sig. En vellykket nedtrapning kan derfor kræve udholdenhed og tålmodighed.

Det er anbefalelsesværdigt at nedtrapningen foregår i samarbejdet med din læge i psykiatrien og at det udarbejdes en individuel nedtrapningsplan der tager højde for den enkeltes særlige behov og symptom udvikling undervejs i nedtrapningen.Redaktør