Om projektet

Tailor er et projekt der undersøger hvordan vi kan gøre nedtrapning af antipsykotisk medicin mere sikker og hvordan det påvirker oplevelsen af personlig recovery. 

Mange mennesker der er i behandling med antipsykotisk medicin, forsøger på et tidspunkt at trappe ned eller helt ud af medicinen. Det kan skyldes generende bivirkninger, manglende effekt eller for at undersøge om man ikke længere har behov for medicinen.

Vi vil gerne gøre processen mere sikker, ved at følge processen tæt og beskrive de tidlige tegn på forværring så et egentlig tilbagefald kan forebygges.

Derudover vil vi gerne undersøge hvordan oplevelsen af personlig recovery påvirkes når der tages mindre medicin. Vores hypotese er at nogle mennesker, på trods af intensivering af psykotiske symptomer, oplever en større grad af recovery når bivirkningerne mindskes.

Projektet er et naturalistisk kohortestudie, som vil følge 200 patienter, diagnosticeret indenfor tilstande af skizofrenispekteret, fra det tidspunkt de vælger at trappe ned eller ud af medicin. Beslutningen om nedtrapning sker i samarbejde med den vanlige læge, vi vil kun følge med på sidelinjen og beskrive forløbet.

 

Støtte

TAILOR støttes økonomisk af Region Hovedstadens Forskningsfond, Regionernes Medicinpulje og Trygfonden bevillings-ID109436


Redaktør