​​​​​​​​​​​​​

Udskrivningsguiden

​Udskrivningsguiden er til dig, der skal udskrives fra et psykiatrisk center. Guiden er skrevet af mennesker, ​som selv har prøvet at være indlagt - i samarbejde med andre, som kender psykiatrien tæt på. I Udskrivningsguiden finder du information om, hvad der skal ske før og efter din udskrivelse.

​Udskrivningsguiden kan allerede bruges under din indlæggelse.

Med fokus på personlige mål, beslutninger i forhold til fremtiden, faktuelle informationer om behandlingsforløb, redskaber til at få overblik over dit netværk, og kontaktoplysnin​ger til relevante steder i psykiatrien, styrker Udskrivningsguiden dig til livet efter indlæggelsen.

Hvor relevant, indeholder guiden henvisninger til relevante apps og QR-koder, så man fra sin mobiltelefon kan se videoklip på www.udskrevet.dk​​​.

Herudover er der  lagt et "udskrivningskort" i Udskrivningsguiden. Det udfyldes sammen med personalet, og indeholder information om kommende aftaler, kontaktperson, samt nærmeste akutmodtagelse.

Forberedelse til udskrivning

Udskrivningsguiden indeholder således konkrete værktøjer, der kan være en hjælp, når du forbereder dig på at blive udskrevet.

Alle patienter, der er indlagt mere ​end 7 dage får udleveret Udskrivningsguiden i forbindelse med indlæggelse på et psykiatrisk center i Region Hovedstaden.

​​​


Redaktør