​​​​​​​​​​

Din egen læge (praktiserende læge)

​Din læge kan hjælpe dig i tilfælde af sygdom og visse mindre skader. Desuden kan din læge henvise dig til yderligere behandling eller undersøgelse.

Undersøgelse, sa​​mtale, telefonisk hjælp, e-mail, konsultation og s​​ygebesøg​

Du kan bestille tid til en undersøgelse eller personlig samtale hos din læge, som kan foregå som en videokonsultation, hvis I aftaler det. Du kan ved telefonisk kontakt med din læge  få lægelig behandling, rådgivning, vejledning og fx receptfornyelser.  Du kan også sende en e-mail med enkle forespørgsler, der ikke haster fx svar på laboratorieprøver. I særlige tilfælde kan lægen komme på sygebesøg i dit hjem. 

Husk at din egen læge har et akutnummer, der betyder, at du altid kan komme i kontakt med lægen mellem kl. 08:00-16:00.

Navnet på din læges praksis og adresse fremgår af dit sundhedskort

Navnet på din læges praksis, adresse og telefonnummer kan du finde på dit sun​dhedskort.
Læs mere om sundhedskortet

Behandling elle​r henvisni​ng​

Efter at have diagnosticeret din sygdom eller skade, kan lægen sætte dig i behand​ling eller henvise dig til praktiserende speciallæger, et hospital eller anden behandling.

Din læge kan fx hjælpe dig ved:​

  • Almindelig sygdom
  • Akut opstået sygdom
  • Mindre skader
  • Receptfornyelse
  • Lægeerklæringer

Elektronisk​ kom​munikation​​

Du kan på din læges hjemmeside benytte elektronisk kommunikation, herunder tidsbestilling, receptfornyelse og email-konsultation.

Find et link din læges hjemmeside på sundhed.dk

Åbn​​ingstid hos egen læge

Din læge har åbent i dagtimerne. En gang om ugen holder din læge desuden åbent for aftenkonsultation. I tilfælde af akut sygdom kan du komme til konsultation samme dag.​

Uden for din egen læges åbningstid​

Ring 1813 ved pludselig sygdom eller skade​, der kræver akut behandling. 

 


Akutt​elefon​en 1813  svarer døgnet rundt, men du skal bruge din egen læge mellem kl. 08:00-16:00 alle hverdage. Lyt din egen læges telefonsvarer til ende for at få oplyst din egen læges akutnummer. Ring altid 1-1-2 ved livstruende akut sygdom eller skade.

Læs mere om akuttelefonen​

Lægeski​​​​ft​​

Vil du skifte læge, skal du udfylde en blanket på borg​er.dk eller på din kommunes hjemmeside eller henvende dig til Borgerservice i din bopælskommune. 

Gå til borger.dk

Læs​ mere:​​​​

Redaktør