Behandling i psykiatrien

Region Hovedstadens psykiatriske hospital behandler borgere i regionen med alle former for psykiske sygdomme. Voksne patienter bliver behandlet i psykiatrien, og børn og unge fra 0-17 år bliver behandlet i børne- og ungdomspsykiatrien.
Behandling

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Der er i alt ti psykiatriske centre og ét børne- og ungdomspsykiatrisk center i Region Hovedstadens Psykiatri. 

Hvor foregår behandlingen?

Behandlingen foregår på de psykiatriske centre. Ofte er behandlingen ambulant, dvs. uden indlæggelse, og den vil foregå i de psykiatriske ambulatorier på centrene. Indlæggelse af patienter sker på døgnafsnittene på de psykiatriske centre. 

Region Hovedstadens Psykiatri rummer også:

  • Psykiatriske akutmodtagelser
  • En børne- og ungdomspsykiatrisk akutmodtagelse på Psykiatrisk Center Glostrup
  • Opsøgende psykiatriske teams
  • Retspsykiatri 
  • Distriktspsykiatri.

Behandlingen finder som udgangspunkt sted på det psykiatriske center, der er tættest på patientens bolig. Det sker ud fra det grundlæggende princip, at den psykiatriske behandling skal gribe mindst muligt ind i patientens integritet og dagligliv.

Specialfunktioner

Patienter med særlige og komplicerede psykiske lidelser bliver behandlet i de specialfunktioner, der findes i Region Hovedstadens Psykiatri. Behandlingsmulighederne inden for voksenpsykiatri og børne- og ungdomspsykiatri omfatter:​

  • Neuropsykiatri 
  • Farmakologi
  • Psykologi
  • Socialpsykiatri.​
Redaktør