Børne- og ungdomspsykiatri

Børne- og ungdomspsykiatrien undersøger og behandler børn og unge i aldersgruppen 0-17 år med alle former for psykiske sygdomme.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Am​bulant forløb og indlæggelse

De fleste børn og unge bliver behandlet ambulant, dvs. uden indlæggelse. Behandlingen vil foregå ved, at barnet/den unge møder til undersøgelser, behandling eller samtaler i dagtimerne på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden.
Nogle børn og unge vil dog have behov for indlæggelse. En indlæggelse varer typisk 2-3 måneder.

Behandlingsmetoder

Behandlingen kan bestå af en eller flere metoder:
  • Individuelle samtaler/legeterapi
  • Familieterapi
  • Gruppeterapi
  • Miljøterapi
  • Medicinsk behandling
Vi tilbyder samtidig rådgivning både til barnet/den unge og familien. Forældrene til patienter i børne- og ungdomspsykiatrien spiller en afgørende rolle i behandlingsforløbet og vil blive inddraget i samtaler og terapiforløb.
Behandlingsforløbet er præget af en høj grad af tværfaglighed og tæt kontakt mellem en række sektorer. Udover forældre bliver pædagoger og lærere også inddraget, ligesom skolepsykologer, sociale myndigheder og praktiserende læger indgår i samarbejdet med det psykiatriske behandlingssystem.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden

Der er ét samlet Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstadens Psykiatri. Centret er delt op i tre afdelinger: ​
  • Bispebjerg
  • Glostrup
  • Hillerød​


Redaktør