Center for Visitation og Diagnostik

Formålet med Center for Visitation og Diagnostik (CVD) er at sikre lige adgang til behandling for alle patienter. Når en patient henvises til ambulant behandling i psykiatrien, modtages henvisningen i første omgang hos CVD. Her sidder speciallæger, specialpsykologer, sygeplejersker og sekretærer klar til at sikre, at henviste patienter får tilbudt det rette behandlingsforløb. Dette indebærer muligheden for at indkalde patienten til en eller flere afklarende samtaler i CVD.