Distriktspsykiatri

Distriktspsykiatrien er et lokalt forankret behandlingstilbud til mennesker med psykisk sygdom.
Distriktpsykiatri

​​​​​​​​​​​​​​​​​

Region Hovedstandens Psykiatri har i alt 12 distriktspsykiatriske centre fordelt i hele regionen. Organisatorisk er de tilknyttet de psykiatriske centre.

Hvordan foregår behandlingen i distriktspsykiatrien? 

Den udgående funktion er et af grundelementerne i distriktspsykiatrien. Formålet er at sikre, at borgeren modtager den rette behandling, og at det primært foregår på den enkeltes præmisser. Den opsøgende funktion tager netop udgangspunkt i den enkeltes præmisser, idet behandlingen fx foregår så tæt på bolig og arbejde som muligt. 

Ambulant behandlingsform
Distriktspsykiatrien er en ambulant behandlingsform, dvs. patienterne bliver ikke indlagt, men er på dagsbasis tilknyttet de funktioner og tilbud, der findes i den lokale distriktspsykiatri. 

Forskellige typer behandling
Der er stor forskel på, hvilken type behandling eller støtte, de enkelte patienter har behov for. Den differentiering giver distriktspsykiatrien mulighed for.

Tværfaglig indsats
I forbindelse med patienter med en langvarig psykotisk lidelse, f.eks. skizofreni, bliver der ofte ydet en tværfaglig indsats via distriktspsykiatrien. Indsatsen kan bl.a. involvere et samarbejde mellem psykiatrien, socialpsykiatrien, de sociale myndigheder, den praktiserende læge, politi, lokale ressourcer og det øvrige sundhedsvæsen i form af hospitalerne. 

Enkel behandling og støtte
Andre patientgrupper med f.eks. svære depressioner og andre ikke-psykotiske lidelser, modtager typisk en mere enkel behandling, støtte eller undervisning i håndtering af sygdommen. Også pårørende til en psykisk syg kan blive inddraget i fx et undervisningsforløb. ​​
​​
Redaktør