Forskning

KAG Bipolar vil løbende igangsætte nye forskningsprojekter, som alle patienter i det nye behandlingstilbud vil blive tilbudt at deltage i.

Behandlingstilbuddet i de nye teams vil løbende blive tilpasset og udviklet bl.a. ud fra de resultater, vi får fra forskningsprojekter.

KAG Bipolar studiet

Når patienter modtager behandling i teamet, der er specialiseret i bipolar lidelse, indgår de i et forskningsstudie, som hedder KAG Bipolar Forsøget. Forskningen skal bruges til at udvikle ny viden om bipolar lidelse. Patienterne vil blive sat grundigt ind i, hvad det betyder for at indgå i forsøget og kan til en hver tid trække sig fra deltagelse.

KAG Bipolar forsøget vil undersøge forskel i behandlingseffekt ved at sammenligne patienter, der modtager specialiseret behandling i et af de 5 ambulante F-ACT teams tilknyttet KAG Bipolar, med patienter, der modtager behandling i de almindelige F-ACT teams. Dette gøres ved at sammenligne forskelle i:

  1. Risiko for indlæggelse og varighed af en evt. indlæggelse
  2. Depressive og maniske symptomer
  3. Uddannelse, arbejde og familieliv
  4. Livskvalitet og tilfredshed med behandlingen

    Desuden undersøges hvorvidt:
  5. Behandlingen i højere grad er i overensstemmelse med gældende retningslinjer
  6. Behandlernes tilfredshed med behandling og arbejde øges

I første omgang er det kun patienter med længerevarende bipolar lidelse der skal modtage behandling i de nye teams og derved indgå i KAG Bipolar forsøget.

Hvis en patient ønsker at deltage i studiet, skal der foretages randomisering (trækkes lod), hvorved 70% vil blive tildelt et ambulant forløb i et af de specialiserede ambulante teams tilknyttet KAG Bipolar (KAG Bipolar), og 30% vil blive tildelt vanlig ambulant forløb i det lokale almene F-ACT team (kontrol) i op til 1,5 år.

Patienter der ikke ønsker at indgå i forskning skal henvises til/fortsætte i lokalt ambulatorium med F-ACT behandling. 

 


Redaktør