Handleplan for medicinområdet 2013

Planen fungerer som samlet oversigt over den lange række af initiativer, der er – og bliver – iværksat og gennemført for at kvalificere den medicinske behandling i Region Hovedstadens Psykiatri. Læs planen her.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Medicinsk behandling af psykisk sygdom er – i sammenhæng med psykologiske, adfærdsmæssige og miljømæssige behandlingsindsatser – et vigtigt element i psykiatrisk behandling. Det gælder både i den akutte behandling og i længerevarende forløb.

Region Hovedstadens Psykiatri vil styrke den medicinske behandling til gavn for patienter og pårørende. Det kræver vedvarende klinisk og ledelsesmæssig opmærksomhed, og det er et fælles ansvar for alle medarbejdere og ledere at bidrage til det fortsatte arbejde med god og patientsikker medicinering.​

​​Handleplan for Medicinområdet 2013 er en ambitiøs og dynamisk plan, der skal understøtte dette arbejde. Planen fungerer som samlet oversigt over den lange række af initiativer, der er – og bliver – iværksat og gennemført for at kvalificere den medicinske behandling i Region Hovedstadens Psykiatri.

Du finder Handleplan for medicinområdet 2013 i faktaboksen til højre.


Redaktør